Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ordningsregler

Vi vill i samarbete med föräldrar skapa en skola där varje elev känner sig trygg och betydelsefull.

Vi har följande regler för vår gemensamma trivsel:

 • Alla i skolan och på fritidshemmet uppträder trevligt, visar varandra respekt och hänsyn
 • Vi kommer i tid och använder arbetstiden väl.
 • Vi respekterar allas studiero och går lugnt i studiehallarna.
 • Ytterkläder, mössor och kepsar bär vi endast utomhus.
 • Vi talar alltid om för vår klasslärare/fritidshemspersonal när vi behöver lämna skolområdet under skoltid och när vi kommer eller går från fritidshemmet.
 • Förstört material ska ersättas.
 • Vi har godisförbud.
 • Snöbollskastning är förbjuden och vi använder hjälm vid pulkaåkning.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Vi bidrar till att alla får matro i matsalen.
 • Mobiltelefonerna är avstängda och ligger i skolväskorna (eller i låsta skåp) under skoldagen. De används bara vid behov och då i samråd med lärare/resurs.

På eftermiddagen, under fritidshemsvistelsen får mobiltelefonerna vara påslagna, men endast användas i samråd med personalen.

Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
torsdag 12 mars 2020