Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Margretelundsskolan utvecklas.

Skolsamråd

Margretelundsskolan har någon gång per termin skolsamråd där aktuella frågor tas upp. Då deltar skolledningen, föräldrar, personal och elevrepresentanter från varje klass.

Datum för nästa skolsamråd är tisdagen den 22 oktober 2019 klockan 18-19

Elevråd - elevinflytande

Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass, i årskurs F-6, har två elevrådsrepresentanter och sammankallande är skolans båda biträdande rektorer. Elevråden förbereds med klassråd där aktuella ärenden tas upp.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel

  • göra lektionsbesök i olika ämnen
  • äta skollunch tillsammans i matsalen
  • medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • berika undervisningen genom att berätta om sitt arbete eller specialintresse


Redaktör:
Jenny Johansson

Senast uppdaterad:
fredag 19 mars 2021