En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Här blir alla elever sedda!

På Ljusterö skola...

  • vill vi stärka elevernas självförtroende, därför skapar vi situationer där elever lyckas.
  • vill vi att alla ska via hänsyn och respekt för varandra, därför uppmuntrar vi till gott uppförande.
  • vill vi att eleverna känner trygghet och trivsel, därför ingriper vi mot all form av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.
  • vill vi att eleverna ges möjlighet att utvecklas optimalt i sina studier, därför har vi en hög lärartäthet och kan individanpassa undervisningen.

Så här arbetar vi med värdegrunden

  • Våra dokument om värdegrund och plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara välkända av vår personal, elever och föräldrar. Vid läsårets första föräldramöte går vi igenom båda dokumenten.
  • Vi startar varje läsår med att elever och personal diskuterar trivsel, arbetsro och formulerar gemensamma ordningsregler för vår skola.
  • Gemensamma temaarbeten planeras in under läsåret för att skapa en positiv kontakt mellan eleverna i de olika årskurserna och öka förståelsen för varandra.
  • Vi för etiska samtal i klasserna och två gånger per år svarar eleverna på en trygghetsenkät som analyseras. En handlingsplan baserat på klassens resultat upprättas i samarbete mellan läraren och eleverna.
  • Föräldrarna besvarar också en årlig enkät som analyseras och följs upp. Arbetslagen utvärderar sitt arbete med skolans värdegrundsdokument för att hålla det levande.

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
tisdag 8 oktober 2019