En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Verksamheten på fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Den ska ha en pedagogisk utgångspunkt och barnen ska få en god omsorg.

Meningsfull fritid

Aktiviteterna på fritidshemmet kan bland annat innehålla skapande i form av dans, bild, drama, rörelse och hälsa. Vi arbetar medvetet med identitets- och genusfrågor och lyfter ämnen som kamratskap, respekt, att göra sin röst hörd och att lyssna på andra. Eleverna utvecklar egna intressen och tillit till sin egen förmåga.

Pedagogisk utgångspunkt

Vi strävar efter att ha en lustfylld och varierande verksamhet som planeras utifrån de nationella målen. Balansen ska vara god mellan elevens fria val och inslag som är initierade och förberedda av personalen. En röd tråd ska finnas genom elevernas hela skoldag och fritidshemmet arbetar för att stimulera leken och informellt och situationsstyrt lärande utifrån nyfikenhet och lust.

God omsorg

Eleverna på fritidshemmet ska mötas av respekt och känna trygghet och tillhörighet. I vår verksamhet är det noll tolerans mot kränkningar och vi hjälper eleverna att hantera konflikter. Personalen och eleverna har nära och positiva relationer med varandra. Det gör det enklare att se och uppmärksamma elevernas olika behov av stöd och agera utifrån det. Vi värnar om elevernas fysiska mående och åtgärdar obehag som trängsel, hög ljudnivå och stress.

Varmt välkomna!

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
måndag 24 augusti 2020