En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Prata med ditt barn om hot och trakasserier

Brev till vårdnadshavare om hot och trakasserier

Hot och trakasserier är en verklighet för många av våra ungdomar idag, inte minst i sociala medier. Tröskeln för vad som anses acceptabelt att uttrycka har sänkts när vi inte alltid behöver se personerna vi uttrycker hotet mot i ögonen. Att sprida hot om våld och andra extrema handlingar avsedda att skada andra människor är ett allvarligt brott mot svensk lag.

I närtid upptäcktes ett hotfullt budskap på Österåkers gymnasium och skolan hölls stängd under en dag för att hantera den oro som uppstod.

Österåkers kommun och polisen tar denna typ av händelser på största allvar. Händelsen har polisanmälts och en förundersökning om grovt olaga hot har inletts.

Polisen ser en ökning av den här typen av händelser runtom i landet. Händelserna tar stora resurser i anspråk och skapar otrygghet. Vi behöver alla hjälpas åt att förebygga denna utveckling. Nu behöver vi din hjälp som vårdnadshavare!

Prata med dina barn om att hot och trakasserier, även sådana som kanske görs på skämt, är allvarliga och kan vara brottsliga.

Barn och ungdomar kan ibland ha svårt att se konsekvenserna av sina handlingar. Därför är det viktigt med en levande dialog med barn och ungdomar, inte minst i skolan och hemmet. Uppmana dem att berätta för en vuxen om de skulle se eller höra hot eller trakasserier i skolan. Skolan har en skyldighet att ingripa. Det är viktigt att alltid polisanmäla hot och trakasserier. Tack för din samverkan!

Katarina Freme
Tf säkerhetschef Österåkers kommun

Anna Ohlsson
Lokalpolisområdeschef Polisen

Redaktör:
Camilla Ekstrand

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Publicerad:
onsdag 12 februari 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 12 februari 2020