En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mål och vision

Bergsättraskolan jobbar utifrån vision och mål och har ett gott systematiskt kvalitetsarbete.

Bergsättraskolans vision

Bergsättraskolan ska vara en framgångsrik och attraktiv skola med hög måluppfyllelse. Kompetenta pedagoger och IKT som stöd skapar en kreativ och innovativ lärandemiljö.

Några av Bergsättraskolans mål:

  • Trygga elever
  • Varje elev ska få möjlighet att utvecklas optimalt
  • Utökat elevinflytande
  • God föräldrasamverkan

Värdegrund på Bergsättraskolan

Utöver kunskapsuppdraget har vi ett socialt uppdrag i skolan. Enligt Skollagen ska utbildningen "förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på". En del av detta sker i undervisningen, men värdegrunden förmedlar vi även i skolans vardag och dagliga rutiner. Eleverna och läraren utvecklar regler för arbetet och samvaron.

Vi vill...

stärka elevernas självförtroende, därför skapar vi situationer där eleverna kan lyckas.

att alla ska visa hänsyn och respekt för varandra, därför uppmuntrar vi ett gott uppförande.

att eleverna känner trygghet och trivsel, därför ingriper vi mot all form av diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Redaktör:
Anna Agge

Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019