En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass Viggen

Välkommen till Viggen, Bergsättraskolans förskoleklass.

Förskoleklassens verksamhet lägger stor vikt vid trygghet genom rutiner i lek och lärande. Vi lägger grunden till god läs och skrivutveckling genom arbetet med Bornholmsmodellen , där språklig medvetenhet är i fokus. I matematikundervisningen arbetar vi med begrepp och matematiskt resonemang. Vi utgår från läromedlet "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass" som förordas av kommunens Matematik nätverk.

På Viggen arbetar Camilla Anjou Lenhov och Ulrika Tvänstedt-Schröder.

På fritidsverksamheten på eftermiddagen arbetar även Maria Borchgrevink-Lund och Lisette Borg-Sammons.

Vår skola ska vara trygg, rolig och lärorik!

Redaktör:
Anna Agge

Senast uppdaterad:
torsdag 11 februari 2021