En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Uppdatering kring Coronaviruset

Uppdatering Grundskola och Covid-19

Österåkers kommun följer fortsatt utvecklingen och vi agerar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från Regering, Folkhälsomyndigheten och Österåkers kommuns ledning.

Följande är nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och hur Österåkers kommuns kommunala grundskolor agerar utifrån dessa.

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Grundskolans verksamhet är undantagen detta förbud. Grundskoleverksamheten i Österåkers kommun fortsätter som vanligt men vi anordnar inte gemensamma samlingar och liknande för våra elever.

Skolmatsalen

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Skolans matsal är undantaget detta beslut. Dock ser grundskolorna i Österåkers kommun nu över möjligheter för att minska köbildning och trängsel i skolmatsalarna. Samarbete med kommunens kostenhet pågår för bästa möjliga lösning på respektive skola.

Nuläge undervisning

Skolplikt gäller. Är eleven frisk och fri från förkylningssymptom ska eleven vara på skolan. Om eleven är sjuk eller har milda förkylningssymptom ska eleven sjukanmälas och stanna hemma.

Grundprincipen för distansundervisning på kommunala grundskolorna i Österåkers kommun är att detta bedrivs först om beslut om skolstängning fattas. Än har inget sådant beslut fattats på Österåkers kommuns kommunala grundskolor. Enskilda skolor eller undervisningsgrupper kan komma att fatta andra beslut utifrån rådande läge.

För elever som är hemma sjuka finns som vanligt möjlighet att ta hem skoluppgifter och arbeta med för att komma i fas med sina klasskamrater.

Pollenallergilänk till annan webbplats

Covid-19 kan, likt pollenallergi, ge milda förkylningssymtom vilket gör det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller Covid-19.

Vid symptom på förkylning stannar eleven hemma, även med milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.

Vid pollenallergi rekommenderas intag av föreskriven medicin. Om förkylningssymptomen avtar efter allergimedicinering och vårdnadshavare bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi, ska eleven vara närvarande i skolan.

Tillkommer nya symtom som inte kopplas till allergi eller om feber uppstår, ska eleven stanna hemma tills dessa symtom helt försvinner och ytterligare två dagar.

Hälsningar Sara Jäger
Rektor

Redaktör:
Anna Agge

Publicerad:
tisdag 31 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 31 mars 2020