En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lärande

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan.

Elevers kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, och bidra till att de utvecklas både personligt och som samhällsmedborgare.

Lärande är inte bara kunskaper - det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde. Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande.

 

Redaktör:
Anna Agge

Senast uppdaterad:
fredag 29 november 2019