En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hämta och lämna

Det är viktigt att det finns säkra skolvägar för elever, föräldrar och lärare på skolan. Därför skapas årligen ett trafiksäkerhetsprogram. Den innehåller både fysiska åtgärder och aktiviteter för att uppmuntra till att gå och cykla till skolan.

 

Här finns information om hur du kan bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i anslutning till skolan när du hämtar eller lämnar barnen.

Gå till skolan och ta bussen vidare

Jobbar du i Täby, Danderyd eller Stockholm kan du enkelt gå eller cykla med barnen till skolan och därefter ta bussen vidare till jobbet från hållplatsen Högsättra.Härifrån går bland annat buss 628.

Med cykel

För att komma till skolan med cykel, väljer du de säkra cykelvägarna som finns i området. 2017 byggdes den sista delen av Tråsättravägen klart vilket gör att det nu finns separat gång- och cykelväg längst hela Tråsättra. Vi har cykelställ på flera ställen på skolgården där du kan låsa fast cykeln när du kommer fram.

Med bil

Behöver du ta bilen till skolan för att lämna barnen använder ni vår Avlämningsplats för att hålla skolmiljön mer säker och bilfri .Det finns parkeringsplatser vid Tråsättraskolan .Dessa tillhör skolfastigheten och är ingen parkering som kommunen förvaltar. Här finns det möjlighet att släppa av barnen. I anslutning till denna parkering finns det en säker gångväg som leder direkt till skolgården.
För att minska antalet bilar utanför skolan rekommenderar vi att familjer samåker och turas om att skjutsa barnen.

Synpunkter och förslag

Kommunen arbetar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna och förenkla kommuninvånarnas vardag. Har du förslag, synpunkter eller funderingar får du gärna mejla trafik@osteraker.se eller använda kommunens app för felanmälan.

Redaktör:
Anna Agge

Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019