En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

På Bergsättraskolan ska alla elever vara trygga. Eleverna ska känna att deras tankar och åsikter är viktiga och att de kan påverka.

Klassråd

Varje klass har klassråd schemalagt en gång i veckan. Här har eleverna stort inflytande över vilka frågor som ska diskuteras. Vi utser en sekreterare och en ordförande som leder mötet. I detta forum är klasslärare och oftast fritidspersonal med. Ett ypperligt tillfälle att träna på och diskutera begreppet demokrati.

Elevråd - elevinflytande

Två elever från varje klass är representerade i rådet. Rådet träffas en gång i månaden och leds av en lärare. I elevrådet förs klassernas olika frågor fram och diskuteras. På elevrådet förs protokoll som sedan delas ut till alla klasser. Rektorn medverkar i elevrådet i mån av tid.

Skolråd

Rådet har möten cirka tre tillfällen per termin och representeras av två föräldrar från varje klass. Vid dessa möten deltar rektor, lärare och fritidspersonal. Rådet arbetar även som bollplank för skolans utveckling.

Redaktör:
Anna Agge

Senast uppdaterad:
torsdag 23 april 2020