En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsteamet

På Åkerstorpsskolan finns ett Trygghetsteam (TT) som har till uppgift att samordna det främjande och förebyggande arbetet kring allas lika värde, trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsteamet ansvarar för att, i samråd med övrig personal, agera, utreda och följa upp när eventuella elevkonflikter eller kränkningar inträffar.

Målet är en trygg och stimulerande arbetsmiljö.

Åkerstorpsskolans tre ledstjärnor


Till dig som elev

Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg på skolan och kunna leka med skolans alla övriga elever. Det är viktigt att känna sig trygg i skolan för då lär man sig bättre. Om du blir illa behandlad ska du berätta det för en vuxen i skolan eller någon av dina föräldrar. Vi behöver få reda på om något har hänt så att vi kan agera snabbt.

Till dig som vårdnadshavare

På Åkerstorpsskolan vill vi att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga. Vi vill också att våra elever ska känna samhörighet med varandra och skolans personal. Bra relationer och en trygg miljö är förutsättningar för att en god inlärning ska kunna ske. Om du misstänker att ditt barn blir utsatt för trakasserier eller kränkningar vill vi att du kontaktar skolan, och då i första hand ditt barns mentor eller fritidshemspersonalen. Vi behöver få reda på om något har hänt så att vi kan agera snabbt.


Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
måndag 25 januari 2021