En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass

Vi välkomnar blivande förskoleklasser till hösten 2021

Läsåret 21-22 börjar torsdagen den 19 augusti klockan 09:00

Välkommen till förskoleklassenPDF

Rektors presentationPowerpoint

En dag i förskoleklassPDF

Välkommen till fritidsPDF

I filmen nedan berättar elever på skolan om hur det är att gå på Åkerstorpsskolan.

Se filmen om Åkerstorpsskolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Information till blivande förskoleklasselever och deras vårdnadshavare

Förskoleklass – en brygga mellan förskolan och grundskolan

Syftet med förskoleklassen är att introducera barnen i skolans värld och förbereda dem för fortsatt utbildning. I detta ingår till exempel att;

  • göra eleverna trygga i nya grupper och med nya kamrater och vuxna.
  • gå skolgårdens gränser och bli bekant med denna
  • öva sig i rutiner och strukturer som gäller under hela dagen

Värdegrundsarbete med gruppstärkande aktiviteter är i fokus.

Förmiddagarna ägnas åt skolförberedande verksamhet, och eftermiddagen tillbringas i fritidshemmet i samma byggnad.

Förskoleklassen arbetar mot de förmågor och det centrala innehåll som finns i LGR11 (läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet).
Länk till läroplanen för förskoleklassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I undervisningen tar vi vara på elevernas nyfikenhet och lekfullhet och bemöter eleverna där de befinner sig i sin utveckling.

Vi kartlägger elevernas kunskaper i svenska och matematik. genom att använda Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken.

Vi arbetar även med Bornholms-modellen där eleverna med strukturerade språklekar övar upp sin språkliga och fonologiska medvetenhet – en viktig förutsättning för att lära sig läsa och skriva.

Utifrån resultatet av kartläggningarna lägger vi upp en plan för den fortsatta undervisningen.

I all vår undervisning har vi ett utforskande arbetssätt och arbetar både laborativt och i arbetsböcker.

I förskoleklassen arbetar vi med områden inom:
språk, skapande, matematik, natur, teknik, samhälle, lek och rörelse

Information om fritidshemmet. Se fliken fritidshemmet.

Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
onsdag 23 juni 2021