En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem(Skollagen 4 kap. 9 §).

Vårdnadshavare för elever i förskoleklassen, grundskolan, och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen(Skollagen 4 kap. 12 §).


Så här kan du som elev och vårdnadshavare vara delaktig i Åkerstorpsskolans verksamhet.

Elevråd - elevinflytande

Elevrådet träffas ett par gånger per termin under ledning av rektor.
Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Elevråd_Matråd 190117.pdf 801.6 kB 2020-04-29 14.22
Elevråd 15 oktober 2020.pdf 432.4 kB 2021-01-12 09.21
210601 En dag i förskoleklassen på Åkerstorpsskolan.pdf 177 kB 2021-06-01 16.57
210601 Varmt välkommen till förskoleklassen.pdf 243 kB 2021-06-07 10.45
Information till blivande Vårdnadshavare förskoleklass ht21.pptx 11.7 MB 2021-06-07 22.51
Välkommen till fritids (1).pdf 35.6 kB 2021-06-23 08.49

Föräldraråd

Åkerstorpsskolan har två gånger per termin föräldraråd där aktuella frågor tas upp. Då deltar rektor, föräldrar och delar ur personalen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föräldraråd 200428.pdf 508.5 kB 2020-04-30 14.20
Föräldraråd 200218.pdf 108.5 kB 2020-03-02 13.37
Föräldrarådsdeklaration.pdf 81.2 kB 2018-10-22 11.49
Att vara klassförälder.pdf 119.3 kB 2018-10-22 11.45
Trygghetsvandring Åkerstorpsskolan 9 april.pdf 179.3 kB 2019-04-29 10.43

Du kan som vårdnadshavare visa ditt föräldraengagemang samt vara delaktig i skolans och fritidshemmets arbete genom att

  • Stötta ditt barn med hemuppgifter samt hjälpa ditt barn att få med sig kläder för utelek och idrott
  • Medverka vid föräldramöten, öppet hus, Ljusfestivalen och andra aktiviteter som skolan och fritidshemmet bjuder in till
  • Vid förfrågan delta på klassens utflykter och studiebesök/aktiviteter utanför skolan
  • I samråd med mentor berika undervisningen genom att berätta om ditt arbete/yrke eller specialintresse
  • För att främja studiero och elevernas integritet undanber vi oss föräldrabesök i undervisningen

Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
tisdag 12 januari 2021