En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst vara förebyggande och hälsofrämjande

(Skollagen 1 kap. 25 §)

Metoder och arbetssätt för Elevhälsoarbetet på Åkerstorpsskolan

 • Elevhälsoteamet(EHT) finns till för alla elever på skolan
  .
 • EHT på Åkerstorpsskolan består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, speciallärare och rektor.
  EHT träffas varje torsdag eftermiddag.
  Vid behov finns skolläkaren tillgänglig.

 • Inom verksamheten har all personal ett gemensamt ansvar att initiera ett möte med Elevhälsan vid behov. Tider finns tillgängliga varje vecka
 • EHT beslutar i samråd med berörd personal om hur vi kan arbeta vidare kring eleven eller gruppen. Det kan röra sig om observation i verksamheten, handledning av personal, samtal/möte med vårdnadshavare, elevintervju, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram eller vidare utredning.
 • Specialläraren träffar regelbundet arbetslagen för att stämma av och följa upp elevernas utveckling mot målen, både kunskapsmässigt och socialt.

Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
måndag 18 januari 2021