En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Uppdatering Grundskola och Covid-19

Nuläge

Vi på Åkerstorpsskolan följer fortsatt utvecklingen kring Covid-19, och vi agerar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Österåkers kommuns ledning.

Grundskolans verksamhet är undantagen förbudet mot allmänna sammankomster/offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Grundskoleverksamheten fortsätter som vanligt och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer i det som sker i vår verksamhet.

Vad som kan komma att påverka vår skolverksamhet i hög grad, gällande undervisning, nivå och fritidsverksamhet, är när vi får en hög personalfrånvaro. Än är läget hos oss lugnt och verksamheten förlöper som tänkt i stora delar. Skulle vi drabbas av hög personalfrånvaro kommer vi gå ut med information kring hur vi löser verksamheten.

Skolmatsalen

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Skolans matsal är undantaget detta beslut. Dock ser grundskolorna i Österåkers kommun nu över möjligheter för att minska köbildning och trängsel i skolmatsalarna. Samarbete med kommunens kostenhet pågår för bästa möjliga lösning på respektive skola. På Åkerstorpsskolan gör vi vad vi kan för att hålla avstånd och bland annat har vi färre elever per matsalsbord. Vi är extra noga med handhygien och handsprit.

Nuläge undervisning

Skolplikt gäller. Är eleven frisk och fri från förkylningssymptom ska eleven vara på skolan. Om eleven är sjuk eller har milda förkylningssymptom ska eleven sjukanmälas och stanna hemma. 

Grundprincipen för distansundervisning på de kommunala grundskolorna i Österåkers kommun är att detta bedrivs först om beslut om skolstängning fattas. Än har inget sådant beslut fattats.

För elever som är hemma sjuka finns som vanligt möjlighet att ta hem skoluppgifter och arbeta med för att komma i fas med sina klasskamrater.

Pollenallergilänk till annan webbplats

Covid-19 kan, likt pollenallergi, ge milda förkylningssymtom vilket gör det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller Covid-19.

Vid symptom på förkylning stannar eleven hemma, även med milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. 

Vid pollenallergi rekommenderas intag av föreskriven medicin. Om symptomen avtar efter allergimedicinering och vårdnadshavare bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi, ska eleven vara närvarande i skolan.

Tillkommer nya symtom som inte kopplas till allergi eller om feber uppstår, ska eleven stanna hemma tills dessa symtom helt försvinner och ytterligare två dagar.

//Jenny Nyrén, rektor

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Publicerad:
tisdag 31 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 31 mars 2020