En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nuläge

Nuläge Åkerstorpsskolan

Bilder målade av elever i årskurs 3, med inspiration från den surrealistiska konstnären Salvador Dali, får visa på den overkliga situation vi befinner oss i just nu.

Vi har under de senaste veckorna varit ganska förskonade från personalfrånvaro, men nu börjar det visa sig även hos oss med frånvarande klasslärare och personal inom fritidshemmet. Det påverkar verksamheten och vi planerar och bemannar i klasserna utifrån förutsättningar för dagen. Ordinarie undervisning blir inte som tänkt. Vi gör så gott vi kan under de förutsättningar som råder.

Det har kommit nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Produktionsförvaltningen som vi i den mån det går får förhålla oss till inom skol- och fritidsverksamheten

  • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever, till exempel i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen.
  • Minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar.
  • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.
  • Hålla rekommenderade avstånd i personalrum, vid fikaautomater, kylskåp och mikrovågsugnar
  • Undvik trängsel vid in och ut passeringar, köbildningar och dylikt.
  • Sitt i möjligaste mån i större utrymmen där det går att ha en stol emellan deltagare i möten.
  • Prioritera on-line möten om möjligt.

Vi försöker där det går att hålla avstånd till varandra. I matsalen sitter vi nu max fyra per bord istället för som tidigare 6-7 stycken. Vi har också förlängt mattiderna för att undvika trängsel i matsal och kapprum. Vi försöker hålla avstånd i kön utanför och till maten. Likaså i klassrummen försöker vi att inte sitta för tätt och när det går delar vi upp oss. Vid många tillfällen redan nu har vi halvklass i vissa ämnen. Idrotten bedriver vi utomhus när det är möjligt och utan tvång till ombyte. Vi försöker att tänka till även i kapprummen utifrån de möjligheter vi har. Vi är utomhus när så är möjligt.

Vi ser också över arbetsmiljön för personalen och deltagare på diverse möten och att inte vara för många i personalrummet till exempel. Inom elevhälsan har vi även börjat med digitala möten för att minimera antalet deltagare. Vi har också fått se över våra måste möten och vilka som eventuellt kan flyttas till hösten.

Som sagt, vi sållar en del. Allt kan inte läggas på vänt, vissa delar behöver göras för att verksamheten ska kunna rulla på och vi ska kunna förbereda oss för ett nytt läsår och för att våra elever ska få det stöd de behöver.

Jag vill tacka er vårdnadshavare för att ni tagit till er de önskemål som kommit från oss i tidigare utskick om att lämna barnet vid ytterdörren och inte följa med in i kapprummet samt att maila klassläraren vid eventuella frågor om hemuppgifter och annat.

Vi får alla hjälpas åt att hålla i och hålla ut!
Skönt ändå att skolan fortsatt är öppen.

//Jenny Nyrén, rektor

 

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Publicerad:
torsdag 2 april 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 2 april 2020