En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Med målet i sikte!

Ny enkätomgång av med målen i sikte

Under de kommande två veckorna kommer vi med eleverna genomföra enkäten "med målen i sikte". Eleverna kommer, en och en i intervjuform, få svara på 16 frågor kring trygghet, delaktighet och undervisning. Vi använder resultatet för att utveckla och stärka vår verksamhet som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.
Nytt för i år är att vi kopplar samman enkäten med vår årliga interna "trygghetsvandring" som vi genomför med eleverna. Skolans interna trygghetsvandring fokuserar på olika områden på skolan och hur trygg man känner sig på dessa ställen. Resultatet av detta tar vi med oss i vårt trygghetsarbete och trygghetsplanen.

Den trygghetsvandring som genomfördes 9 april under ledning av Trygg i Österåker belyste olika delar som behöver arbetas vidare med. Sammanställningen av den trygghetsvandringen finns att läsa under fliken Elev och förälder - Elev- och föräldrasamverkan - Föräldraråd.
Stort tack till de av er föräldrar som deltog under kvällen!

//Jenny Nyrén, rektor

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Publicerad:
måndag 6 maj 2019
Senast uppdaterad:
måndag 6 maj 2019