En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föräldrakväll om risk- och skyddsfaktorer hos barn

Torsdag 3 oktober hälsas du som förälder till elev på Åkerstorpsskolan välkommen till en Temakväll om risk- och skyddsfaktorer hos barn

Vårdnadshavare till elever i årskurs F och 2 kl.17.30-18.40
Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 och 3 kl.19.00-20.10

Plats: Åkerstorpsskolans matsal

I det förebyggande arbetet diskuteras allt oftare vikten av att tidigt upptäcka risk- och skyddsfaktorer hos barn.. Att så tidigt som möjligt identifiera dessa risk- och skyddsfaktorer är en förutsättning för att på bästa sätt stötta dessa barn och deras familjer.

Det finns idag mycket forskning kring vilka risk- och skyddsfaktorer som ökar, respektive minskar, risken för antisociala beteenden. Vad är det vi behöver vara uppmärksamma på och när behöver vi agera? Det och mycket mer kommer vi att diskutera.

Varmt välkommen!

Trygg i Österåker

genom Jenny Nyrén, rektor Åkerstorpsskolan

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Publicerad:
torsdag 26 september 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 26 september 2019