En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hämta och lämna

Det är viktigt att det finns säkra skolvägar för elever, föräldrar och lärare på skolan. Därför skapas årligen ett trafiksäkerhetsprogram. Den både innehåller fysiska åtgärder liksom aktiviteter för att uppmuntra till att gå och cykla till skolan.

Här finns information om hur du kan bidra till en tryggare och säkrare trafikmiljö i anslutning till skolan när du hämtar eller lämnar barnen.

Gå till skolan och ta bussen vidare

Jobbar du i Täby, Danderyd eller Stockholm kan du enkelt gå eller cykla med barnen till skolan och därefter ta bussen vidare till jobbet från hållplatserna Åkerstorp (150 meter från skolan) och Oxenstiernas väg (400 meter från skolan). Vid hållplatserna finns cykelställ där du kan låsa fast cykeln i ramen.

Med cykel

Alla har inte möjligheten att lämna bilen hemma, men för de som har det vill vi uppmuntra och hjälpa med information om hur du gör det enklast.

För att komma till skolan kan du cykla från Sockenvägen, Centralvägen eller genom villaområden via Bladvägen, Ollonvägen och Grenvägen. Där har korsande gång- och cykelvägar gjorts mer synliga. Sedan 2016 finns också en separerad gång- och cykelväg på Hantverksvägen. Sedan cirkulationsplatsen vid Centralvägen och Sockenvägen byggdes med mindre upphöjningar och mittrefuger sänks hastigheterna och det har blivit säkrare att ta sig över passagen.

Med bil

Behöver du ta bilen till skolan för att lämna barnen bör du stanna bilen en bit från skolan för att hålla skolmiljön mer säker och bilfri. För att minska antalet bilar utanför skolan rekommenderar vi att familjer samåker och turas om att skjutsa barnen.

Trevebovägen

På Trevebovägen kan du stanna till för att lämna av ditt barn, men inte parkera för att följa med barnet in till skolgården eller skolan. Parkeringsförbudet gäller eftersom vägen är smal, kurvan ger dålig sikt och det blir trångt runt skolan med många bilar.

Vid ICAs korttidsparkering

Vid ICA finns det en korttidsparkering för de som vill följa sin barn in till skolgården och skolhuset. Det finns även avlämningsmöjligheter där du snabbt kan släppa av barnen så att de kan gå de sista 300 meterna.

Parkera trafiksäkert

Tänk på att inte stanna inom tio meter före och efter ett övergångsställe, en vägkorsning eller skolans entré. Det skymmer sikten och ökar risken för olyckor.

Karta över hämtning- och lämningsställen

Ladda ner kartan för att hitta busshållplatser, infartsparkeringar, cykelparkeringar och cykelvägar i närheten av skolan.

Karta över vägar till och från ÅkerstorpsskolanPDF

Synpunkter och förslag

Kommunen arbetar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten vid skolorna och förenkla kommuninvånarnas vardag. Har du förslag, synpunkter eller funderingar får du gärna mejla trafik@osteraker.se eller använda kommunens app för felanmälan.

Redaktör:
Albert Holewa

Sakkunnig:
Jenny Nyrén
Senast uppdaterad:
torsdag 19 november 2020