Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samråd

Samrådet för det tematiska tillägget till översiktsplanen (TÖP) för Österåkers kommun med fokus på kust och skärgård, pågick mellan den 20 februari–18 april 2021. Tack för ditt deltagande!

Tack för ditt engagemang!

Österåkers kommun vill tacka alla som deltog och visade sitt engagemang under samrådet för det tematiska tillägget med fokus på kust- och skärgårdsfrågor. Arbetet går nu in i nästa fas, vilket är att revidera förslaget på tematiskt tillägg samt besvara de yttranden som inkom under samrådet. Vi kommer besvara synpunkterna i en såkallad samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse

Kommunen kommer att besvara de yttranden som inkom under samrådet i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att bli en bilaga till det tematiska tillägget när projektet går ut på granskning.

En sammanfattning av de synpunkter som inkom under samrådet kommer att redogöras för här på hemsidan inom kort.

Vill du veta mer om vad det tematiska tillägget innebär följ länken nedan. Eller läs de sammanfattande presentationer som tagits fram för samrådet.

Om det tematiska tillägget

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
måndag 19 april 2021