En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsarbetet

Att skapa platser där du vill vara

En av kommunens sommarjobbande ungdomar har tagit fram en film om trygghetsarbetet längs Åkers kanal, en plats där kommunen under många år arbetat målmedvetet för att på olika sätt skapa en plats där många vill röra sig under olika tider på dygnet. Promenadvägar, aktivitetsparker, planteringar, sittplatser, konst, belysning och röjning av växtlighet som skymmer sikten är några delar av det arbetet. Många människor i rörelse skapar ökad trygghet.

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Ann-Catrin Skogström
Senast uppdaterad:
tisdag 6 juli 2021