En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Film som sommarjobb!

Här hittar du filmprojekt från tidigare år och information om årets filmsommarjobb.

Skapa musikvideos som sommarjobb 2021

11 juni-15 augusti kommer 58 ungdomar i Österåker att skapa film som sommarjobb. Det handlar om att skapa musikvideos i samverkan med musikskolor i kommunen, såväl som att skapa film för utställningar och enskilda filmprojekt. Som stöd i sin talangutveckling kring film erbjuds sommarjobbarna workshop i skådespeleri med Sara Sommerfeld, manusskrivande med Daniel Hagberg och handledningsstöd från Filmkonsulterna av Ali Quraishi.

Film är en av våra främsta källor till både underhållning och information. Det är också verktyg för kommunikation, social interaktion och propaganda, en växande näring, ett universellt språk och en konstform. Att ungdomarna genom filmmediet utvecklar sitt filmskapande är positivt.

– Förutom att skapa arbetstillfällen för ungdomar, är syftet med uppdragen att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att ta del av information och som alternativ för denna sommars inställda evenemang, säger näringslivsutvecklare Ann-Catrin Skogström, som är ansvarig för sommarjobb i Österåkers kommun.

Årets musikvideor

Sommarjobbande ungdomar arbetar från juni till augusti på Livat Artistskola, Popskolan och Österåkers musikskola på uppdrag av Österåkers kommun. Utifrån de musikförfrågningar som ungdomarna fått ta del av via en utlysning, har de valut ut, övat in och gjort musikvideor i såväl musikskolornas, som kommunens sociala medier.


Ta del av tidigare års musikvideor!

Här hittar du de olika aktuella filmprojekten, där kan du ta del av filmerna och läsa mer om dem:


Samverkan kring film

Film som sommarjobb arrangeras av näringslivs- och utvecklingsavdelningen i Österåkers kommun i samverkan med Film i Österåker, en förvaltningsövergripande verksamhet där kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivs- och utvecklingsavdelningen och fritidsgårdarna samverkar kring film för och med unga i kommunen. Från Kulturförvaltningen Region Stockholm medverkar Filmkonsulterna och Musikaliska.

Redaktör:
Patrik Gosenius

Sakkunnig:
Ann-Catrin Skogström
Senast uppdaterad:
onsdag 7 juli 2021