Återrapportering av miljöbidrag

Fyll i enkäten för att återrapportera utfallet av de aktiviteter/åtgärder/satsningar som har beviljats miljöbidrag. Kvitton för kostnader kan bifogas som bilder.

Fält som är markerade med en röd asterisk är obligatoriska.


Är projektet slutfört? * (obligatorisk)
Är projektet slutfört?Har bidraget använts i enlighet med ansökan? * (obligatorisk)
Har bidraget använts i enlighet med ansökan?

Bifoga fakturor och kvitton
Bifoga gärna bilder som illustrerar era beskrivningar ovan

Får kommunen använda slutrapportens innehåll i sin kommunikation om miljöbidragen? * (obligatorisk)
Får kommunen använda slutrapportens innehåll i sin kommunikation om miljöbidragen?


Publicerad:
Senast uppdaterad: