Ansök om miljöbidrag 2022

Ett fält med ängsblommor och högt gräs. Vallmo lyser upp.

Ängsmark.

Här kan du som är förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder som bidrar till Sveriges miljömål och de globala målen för en hållbar utveckling.

Alla organisationer och föreningar som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i Österåkers kommun kan söka miljöbidrag. Bidraget ges inte till bolag eller privatpersoner

Tidigare bidragsgivare har bland annat fått medel för att anlägga en bigård, genomföra aktiviteter som främjar cykling och friluftsliv, att sprida information om hållbara val och för att anlägga en äng.

Besvara enkäten och skicka in din ansökan om miljöbidrag 2022

Ansökan är öppen till den 15 september 2022. Beslut om bidrag fattas av Kommunstyrelsen och lämnas senast i början av december 2022.

Nu har vi stängt ansökningarna till miljöbidrag 2022. Sista anmälningsdag var den 15 september.


Återrapportering av erhållet miljöbidrag

Fyll i enkäten för att återrapportera utfallet av de aktiviteter/åtgärder/satsningar som har beviljats miljöbidrag.

Publicerad:
Senast uppdaterad: