Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Henkilötietojen käsittely

Österåkerin kunta käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja voidakseen täyttää velvollisuutensa ja velvoitteensa muun muassa kunnan asukkaita, kiinteistöjen omistajia, elinkeinon harjoittajia ja muita viranomaisia kohtaan.

Kun otat yhteyttä kuntaan, tulemme mahdollisesti käsittelemään henkilötietojasi. Mitä henkilötietoja käytämme ja minkä takia, on riippuvainen siitä missä yhteydessä olet kuntaan. Österåkerin kunnan lautakunnat vastaavat eri alueista esimerkiksi kulttuurista, koulutuksesta, ympäristöstä, hoito- ja hoivasta ja joka lautakunta on vastuussa henkilötietojensa käsittelystä. Österåkerin kunnassa on seuraavat lautakunnat ja hallitukset: 

 • Kunnanhallitus
 • Rakennuslautakunta
 • Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta
 • Ympäristö- ja terveyssuojelulautakunta
 • Esikoulu-ja peruskoululautakunta
 • Lukio-ja aikuiskoulutuslautakunta
 • Sosiaalilautakunta
 • Hoito-ja hoivalautakunta
 • Tekninen lautakunta
 • Vaali- ja demokratialautakunta

Tästä informaatiosta saat perustiedot siitä miten ja miksi Österåkerin kunta käsittelee henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on. Saat erityistietoja siitä miten käsittelemme henkilötietojasi eri tilanteissa sellaisen käsittelyn yhteydessä. Tiedot voit saada lomakkeilla, verkkosivuiltamme tai viestinnässä kanssasi.

Österåkerin kunnassa on tietosuojavastaava jonka tehtävänä on olla vastuussa, tiedottaa ja neuvoa henkilötietojen käsittelystä kunnan sisällä, ja olla yhteyshenkilö sinulle joka on rekisteröity. Voit aina kääntyä tietosuojavastaavan puoleen kysymyksillä henkilötiedoista ja mitä oikeuksia sinulla on.

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Yhteystiedot tietosuojavastaavalle:
Österåkerin kunta
Tietosuojavastaava/Dataskyddsombud
184 86 Åkersberga
dataskyddsombud@osteraker.se

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi?

Henkilötiedot määritellään tietosuoja-asennuksessa (GDPR) kaikki tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa fyysistä henkilöä koskeviin tietoihin. Käsittelemme erilaisia henkilötietoja siitä riippuen minkä takia olemme yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan voimme käsitellä henkilötietojasi vain jos käsittelylle on niin sanottu oikeudellinen perusta. Tietosuoja-asetuksen mukaan voimme käsitellä henkilötietojasi vain jos käsittelylle on niin sanottu oikeudellinen perusta. Suurin osa kunnan henkilötietojen käsittelystä kuuluu lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen, julkisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseen tai osana viranomaisen tehtävistä. Joissakin tapauksissa käsittely on tarpeellista sopimuksien täyttämiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot mitä henkilötietoja käsittelemme ja niihin kuuluvat oikeudelliset perusteet saat asiankäsittäjältä/yhteishenkilöltä. 

Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Kunnan toimintaa säätää julkisuusperiaate, mikä tarkoittaa että kaikilla Österåkerin kunnassa on pääsy julkisiin asiakirjoihin. Tämä tarkoittaa, että henkilötietoja voidaan myös pyytää ja luovuttaa osana julkista asiakirjaa riippumatta siitä, minkä takia henkilötietoja alun perin käsiteltiin.Tätä oikeutta ei kuitenkaan sovelleta, jos asiakirjat sisältävät tietoja, jotka ovat luottamuksellisia julkisuus- ja salassapitolain (2009:400) mukaisesti.

Vain valtuutettu henkilökunta ja mahdolliset toimittajat, jotka toimivat kunnan tilauksesta, voivat ottaa osaa henkilötiedoistasi. Käytämme toimittajia, jotka takaavat joidenkin järjestelmiämme toiminnan ja tuen.Tällaiset toimittajat voivat osana meille kohdistuvaa palvelustaan käsitellä henkilötietojasi. Olemme edelleen vastuussa siitä miten toimittaja käsittelee henkilötietojasi. Toimittajat eivät saa käyttää henkilötietoja muihin kuin meidän määrittelemiin tarkoituksiin.

Lautakunta voi myös jättää henkilötietosi toiselle Österåkerin kunnan lautakunnalle tai tai muille viranomaisille tai kolmannelle osapuolelle, jos kunta on velvollinen tekemään niin sovelluttavan lain, asetuksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Emme käsittele henkilötietojasi kauemmin kuin asian käsittelyyn on tarpeellista. Henkilötiedot poistetaan tai arkistoidaan kun asian tavoite on saavutettu, asiakirjojen hallintosuunnitelmien mukaan, jotka määräävät meihin sovelluttavat arkistointi- ja ohennussäännöt.

Sinun oikeutesi

Sinulla on tietyt tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojesi suhteen.

 • Tieto-oikeus: Sinulla on oikeus tietää miten käytämme henkilötietojasi. Sen tiedon saat tämän tiedotteen kautta. Sinulla on myös oikeus saada kopia niistä henkilötiedoista joita käsittelemme.
 • Oikaisuoikeus: Sinulla on oikeus korjata virheellisiä henkilötietoja.
 • Poistamisoikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi. Tätä oikeutta kutsutaan yleensä "oikeudeksi unohtua". Poisto-oikeus on kuitenkin ehdollinen, ja pyyntö voi jäädä ilman toimenpiteitä.
 • Rajoitusoikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Oikeus rajoitukseen on kuitenkin ehdollista, ja pyyntö voi jäädä ilman toimenpiteitä.
 • Oikeus tietojen siirtoon: Sinulla on oikeus saada meillä olevat henkilötietosi (tai pyytää tietojen siirtämistä suoraan uudelle henkilötietovastaajalle) rakeenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa.
 • Vastustusoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käytämme niitä suoraan markkinointiin. 

Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojaedustajaamme tehdäksesi pyynnön kuten yllä. Sinulla on myös oikeus tehdä valituksia henkilötietojemme käsittelystä valvontaviranomaisen tietotarkastukselle.

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: Tietotarkastuksen verkkosivutlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Christoffer Arnsbjer Gustafsson
Senast uppdaterad:
maanantai 22 kesäkuuta 2020