Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kunnan johtaminen

Kunnanvaltuusto on kunnan korkein päättävä toimielin. Sen tehtävänä on päättää kuntaa koskevista yleisistä asioista ja budjetista. Kunnanvaltuuston alaisena on yhdeksän lautakuntaa, joista kunnanhallituksella on erityisasema.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustolla on suurin päätäntävalta Österåkerin kunnassa. Kunnanvaltuusto päättää kunnan yleisistä asioista ja kunnan budgetista. Äänestäessäsi kuntavaaleissa, vaikutat kunnanvaltuuston työhön ja siihen, ketkä vaikuttavat kunnanvaltuustossa. Tämän vuoksi kunnanvaltuusto on kansalaisten valitsema toimielin. Kunnanvaltuusto päättää miten lautakunnat organisoidaan ja minkä vastuun lautakunnat saavat ja valitsee niiden jäsenet. 

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksella on erityisasema lautakunnista. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa ja valmistella kunnan tehtäviä. Sillä on myös yleisnäkemys lautakuntien työstä ja kunnassa toimivien yhtiöiden toiminnasta. Kunnanhallitus antaa neuvoja sekä myönnytyksiä muille lautakunnille. Kunnanhallitus valmistelee asioita, joista kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset.

Lautakunnat

Lautakunnat vastaavat tehtävistä, jotka liittyvät kunkin vastuualueeseen. Kunnanvaltuuston alaisuudessa on kahdeksan lautakuntaa: Kunnanhallitus, Rakennuslautakunta, Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta, Ympäristö- ja terveyslautakunta, Tuotantolautakunta, Koululautakunta, Sosiaalilautakunta ja Hoidon- ja huolenpidon lautakunta. Lisäksi on Vaalilautakunta, pakollinen lautakunta, joka vastaa vaalien järjestämisestä ja suorittamisesta.
Lautakunnat valmistavat myös eri asioita joista Kunnanhallitus tai Kunnanvaltuusto päättää.

Mer om nämnder.

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tiistai 30 kesäkuuta 2020