Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kansalliset vähemmistökielet

Nationella minoritetesflaggor

Foto: Expressum

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä: torniolaaksolaiset, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, romanit ja juutalaiset. Kansallisilla vähemmistöillä on kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityisoikeuksia.

Meänkieli, suomi, saame, romani chib ja jiddisch ovat kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa. Näillä kielillä on pitkä historiallinen läsnäolo maassamme, ja sen johdosta erityisoikeuksia.

Laissa ”Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet" sanoo että ihmisille, jotka kuuluvat kotimaiseen vähemmistöön, on annettava mahdollisuus säilyttää ja kehittää kulttuuriaan. Laissa sanotaan myös erikoisesti että on autettava lapsia kehittämään kieltään ja kulttuurista identiteettiään. Lapsilla on erityisoikeus äidinkielenopetukseen, mikä koskee myös vasa-alkajia. Sinulla joka kuulut kansalliseen vähemmistöön on oikeus saada tietoa kielelläsi, kerro meille jos olet kiinnostunut.

Suomen kielen hallintoalue

Österåkerin kunnassa on kauvan asunut ruotsinsuomalaisia. Kunta on valittu tämän takia suomen kielen hallintoalueeseen. Österåkerin kunnan asukkaana sinulla on vahvistettuja oikeuksia kunnassamme.

Sinulla on oikeus:

  • Käyttää suomen kieltä kun olet yhteydessä kuntaan. Sinulla on oikeus saada sekä suullista ja kirjallista tietoa suomeksi.
  • Saada lastenhuoltoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi.
  • Saada äidinkielenopetusta suomeksi, myös vasta-alkajille jotka ei puhu kieltä ollenkaan.
  • Saada vanhustenhuoltoa kokonaan tai suurelta osin suomeksi.

Lisätietoja

Tukholman läänin Lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät ovat 1 tammikuuta vuodesta 2010 lähtien päävastuussa Ruotsin vähemmistöpolitiikan koordinnoinnista ja seurannasta ja miten se toteutetaan koko maassa. Lääninhallituksella on myös tietoa vähemmistökielillä.

Täältä löydät Lääninhallituksen tietoa suomeksi.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
perjantai 26 helmikuuta 2021