Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hautaus

Ruotsissa vastaavat Ruotsin kirkon seurakunnat hautajaistoiminnasta. Se koskee myös niinsanottuja siviilihautajaisia. Voit myös ottaa yhteyttä hautaustoimistoon. Sieltä voit saada apua perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa. Ruotsissa voit myös saada hautauksen suomeksi.

Sosiaalihallinnosta voi myös saada taloudellista apua, elleivät kuolinpesän varat kata hautauskuluja.

Perunkirjoitus tai kuolinpesäilmoitus

Kuolemantapauksen jälkeen laaditaan selvitys edesmenneen taloudellisesta tilanteesta ja kooste kuolinpesän varallisuudesta. Se tehdään useimmiten toimittamalla perunkirjoitus (bouppteckning). Määrätapauksissa tekee Sosiaalilautakunta kuolintapausilmoituksen.   
Näin toimitaan silloin kun:

  • kuolinpesään ei sisälly kiinteää omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta.
  • edesmenneen varallisuus kattaa ainoastaan hautauskulut ja muut kuolemantapaukseen liittyvät menot.

Joitakin käsitteitä:

Perunkirjoitus:

Luettelo edesmenneen veloista ja varoista kuolinpäivänä ja siitä eteenpäin. Perukirja laaditaan edesmenneen kodin ja omaisuuden selvittämiseksi ja niistä luopumiseksi.

Kuolinpesäilmoitus:

Kuolinpesäilmoitus on yksinkertainen perukirjan muoto.

Kuolinpesä:

Kuolinpesä koostuu edesmenneen varoista ja veloista. Kyseessä on oikeushenkilö ja abstrakti käsite, joka on olemassa kunnes kuolinpesä lakkautetaan perinnön tai perukirjan rekisteröinnin myötä.

Kuolinpesän osakas:

Kuolinpesän osakas voi olla edesmenneen puoliso, avopuoliso, rekisteröity partneri, perillinen, yleistestamentin saaja tai yleinen perintörahasto.

Yleistestamentin saaja on henkilö, joka saa osan tai kaiken edesmenneen perinnön   testamentin kautta. Kuolinpesän osakkaat päättävät yhdessä kuolinpesästä, mitä tehdään, esimerkiksi lopetetaan pankkitilit, myydään arvopapereita tai kiinteistöjä.

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Erica Sundberg
Senast uppdaterad:
maanantai 29 kesäkuuta 2020