Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Oppilasterveydenhoito

Koulun täytyy olla turvallinen ympäristö, joka antaa mahdollisuuden kaikkien oppilaiden oppimiseen, kehitykseen ja terveyteen. Oppilaiden terveydellä on suuri merkitys koulusuoritukseen, hyvinvointiin ja kykyyn toimia koulun sosiaalisessa ympäristössä.

Koululain mukaan kaikilla oppilailla on oltava mahdollisuus saada yhteys oppilasterveydenhuoltoon, jonka täytyy olla ennalta ehkäisevää, terveyttä edistävää ja tukea oppilaan kehitystä kohti koulutuksen tavoitteita. Kaikissa kouluissa on rehtorin johtama terveystiimi, joka koostuu kouluhoitajasta ja tarvittaessa koululääkäristä, kuraattorista, psykologista ja erityispedagogeista. Koulun henkilökunta on vastuullinen osallistumaan oppilaiden terveystyöhön.

Yhteystiedot oppilasterveystiimiin löytyvät joka koulun verkkosivuilta. Kaikilla oppilasterveyden henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus salassapitolain mukaan, joka suojelee huoltajien ja oppilaiden yksityisyyttä. Jos olet epävarma mitä vaitiolovelvollisuus sisältää, kysy henkilökunnalta.

Mikä on oppilasterveyden tehtävä?

  • edistää oppilaiden oppimista, kehitystä, ja terveyttä
  • ennaltaehkäisee terveys- ja oppimisvaikeuksia
  • edistää terveellisiä elämäntapoja, ruokaa, liikuntaa ja aktiivisuutta
  • vaikuttaa siihen että jokainen oppilas saa mahdollisuuden kehittyä niin pitkälle kuin mahdollista koulutuksen tavoitteiden mukaan
  • edistää toimenpiteitä ja mukautuksia jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle

Kouluhoitaja ja koululääkäri

Opiskelijat ja huoltajat voivat kääntyä kouluhoitajan puoleen oppilaan terveyttä koskevilla kysymyksillä. Kouluhoitaja tarjoaa terveysvierailuja, rokotuksia ja avoin vastaanotto, jossa oppilailla on mahdollisuus yksinkertaisiin sairaanhoitopalveluihin.

Kouluhoitaja ja tarpeen vaatiessa lääkäri voi tunnistaa oppilaiden ongelmia tai oireita, jotka voivat merkitä että oppilas tarvitsee erityistukea tai muita toimia.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulussa luomassa oppilaille hyviä oppimisympäristöjä ja henkilönä jonka kanssa oppilaat ja huoltajat voivat keskustella. Oppilaat ja huoltajat voivat kääntyä koulukuraattorin puoleen puhumaan vaikeuksista jotka vaikuttavat oppilaan opintoihin. Koulukuraattori kuuntelee ja antaa neuvoja tilanteessa koulussa tai vapaa-aikana. Kuraattori tiedottaa myös mitä tukea oppilaat ja huoltajat voivat saada koulun ulkopuolella.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on koulussa luomassa oppilaille hyviä oppimisympäristöjä. Tarvittaessa tehdään yksilöllinen tutkimus, esimerkiksi jos kysymys voi olla älyllisestä toiminnanrajoitteisuudesta. Heillä on myös vuoropuhelu huoltajien kanssa hoitotoimenpiteistä koulun ulkopuolella.

Erityispedagogi ja erityisopettaja

Erityispedagogit ja erityisopettajat voivat työskennellä eri tasoilla, esimerkiksi työskentelemällä oppilaiden kanssa, jotka tarvitsevat erityyppisiä tukitoimia. Kyse voi myös olla työtovereiden ohjaamisesta ja sellaisten ympäristöjen luomiseen, jotka helpottavat opetusta ja oppimista kaikille oppilaille.

Arvoperusteinen työ ja tasa-arvoinen kohtelu

Kaikki kunnan peruskoulut edistävät samanlaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikille oppilaille sekä estävät häirintää ja loukkaavaa erikoiskohtelua. Koulut laativat vuosittain suunnitelman, mikä sisältää toimenpiteitä oppilaiden syrjintää ja loukkaavaa kohtelua vastaan. Suunnitelma voidaan lukea kunkin koulun verkkosivuilta.

Läsnäolo

Kaikilla kunnallisilla kouluilla on yhteinen toimintatapa oppilaiden läsnäolon edistämiseen sekä poissaolon havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja korjaamiseksi. Kaikilla kouluvelvollisilla lapsilla on oikeus osallistua järjestettyyn opetukseen. Huoltajat ja koulu vastaavat kouluvelvollisten lapsien osallistumisesta opetukseen. Oppilaat ja huoltajat saavat tiedon koulun toimintatavoista.

Sopeuttaminen ja erityistuki

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja hänelle täytyy antaa parhaat ehdot oppimiseen ja kehitykseen omien edellytyksien ja tarpeiden mukaan. Kaikki Österåkerin kunnan koulut pyrkivät tarjoamaan oppimisympäristöjä joissa jokainen oppilas saa ohjausta ja kannustusta kehittyä niin pitkälle kuin mahdollista koulutuksen tavoitteiden mukaisesti.

Koulun organisaatio, fyysinen ympäristö, pedagogien menetelmät, oppilasterveydenhuollon ja henkilökunnan käyttäytyminen ovat esimerkkejä osatekijöistä jotka voivat tehdä koulun saatavaksi kaikille oppilaille. Joskus voi oppilas olla enemmän yksilöllisen sopeuttamisen ja tuen tarpeessa. Näissä tapauksissa on työtapoja, jotka helpottavat tutkimusta ja dokumentointia oppilaiden erityistuen tarpeesta ja toimintaohjelmien päätöksistä.

Lue enemmän erityistuesta

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Henrik Kempe
Senast uppdaterad:
tiistai 30 kesäkuuta 2020