Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Erityistarpeet

Österåkerin kunnalla on tavoitteena että kaikki oppilaat voivat olla mukana koulussa missä kaikilla oppilailla on samanlaiset mahdollisuudet tavoittaa taitovaatimukset, mutta myös koko suorituskykynsä. Mikäli lapsesi tarvitsee erityistä tukea voi koulu tarjota apua.

Lisäyksenä löytyy kunnasta yksityinen Helleboruskoulu ja kunnallinen resurssikoulu erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Erityisen tuen tarve

Koulu vastaa siitä, että jokainen oppilas saavuttaa koulun taitovaatimukset. Mikäli lapsesi tarvitsee erityistä tukea, koulun on vastattava tarpeisiin. Erityisen tuen tarve voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai toiminnanrajoitteisuudesta. Ota yhteys lapsesi kouluun, mikäli koet lapsen tämänhetkisen tuen riittämättömäksi.

Erityinen tuki

Erityisen tuen tarpeen ilmetessä kun oppilas ei saavuta taitotasoansa, rehtorin vastuulla on kartoittaa tuki, laatia kehittämissuunnitelma sekä sen jälkeen huolehtia siitä, että oppilas saa tarvittavat tukitoimet.

Selvitys

Rehtorilla on korkein vastuu selvityksen tekemisestä tilanteessa, jossa oppilaalla todetaan olevan vaara siitä, että tämä ei tule saavuttamaan koulun taitovaatimuksia. Tarkoituksena on tällöin kartoittaa erityisen tuen tarve. Kouluterveydenhuolto voi olla mukana selvityksen tekemisessä.

Kehittämisohjelma

Koulu laatii suunnitelman oppilaalle, joka tarvitsee erityistä tukea. Kehittämisohjelmassa tuodaan esiin oppilaan tarpeet ja kehittämistoimenpiteet, jotta oppilas saa tarvittavan tuen.

Tavoitteet

Kehittämisohjelman avulla pyritään vaikuttamaan oppilaan koulunkäyntiin siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Kehittämisohjelma on yksilöllinen lapsen tarpeista riippuen.

Lisätuki

Koulu voi hakea lisätukea kunnalta oppilaille, joilla on vaikeita toiminnanrajoitteita. Koulun vastuulla on antaa oppilaille lisätuki, vaikka lisäresursseja ei myönnettäisi.  

Samanlaiset mahdollisuudet 

Österåkerin kunnalla on tavoitteena että kaikki oppilaat voivat olla mukana koulussa missä kaikilla oppilailla on samanlaiset mahdollisuudet tavoittaa taitovaatimukset, mutta myös koko suorituskykynsä. Teemme tämän muun muassa investoimalla koulun henkilökuntaan ja koulutilojen modernisointiin. Vuodesta 2017 voivat maan kunnat taas tarjota resurssikouluja oppilaille joilla on erityistarpeet. Syksyllä 2017 aloitti Helleboruskoulu kunnassa ja syksyllä 2018 aloitetaan kunnallinen resurssikoulu Österåkerissa.

Helleboruskoulu

Syksyllä 2017 aloitti Helleboruskoulu Österåkerissa. Helleboruskoulu on yksityinen resurssikoulu oppilaille joilla on autism sprektumi ja muita toiminnanrajoitteita. Koulussa on pienet luokat ja paljon henkilökuntaa. Koulu tarjoaa sovelletun kouluympäristön esikoululuokasta 9 lukuvuoteen saakka, ja vapaa-ajan toimintaa oppilaille 6 luokkaan saakka.

Helleboruskoulu sijaitsee Luffarbacken 5, entisen IT-lukion tiloissa. Paikan saamiseksi Helleboruskoulussa holhooja tekee hakemuksen suoraan  Helleboruskoululle. Lue lisää helleborusskolan.selinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Kunnallinen resurssikoulu

Syksyllä 2018 aloitti Österåkerin kunta uuden resurssikoulun oppilaille joilla on erityistarpeita. Uudessa resurssikoulussa on sovellettu oppimisympäristö pienissä ryhmissä ja paljon henkilökuntaa kun lapsen tavallinen koulu ei riitä. Sinä aikana kun oppilas käy resurssikoulua saa kotikoulu apua soveltamaan toimintansa niin että oppilas voi tulla takaisin tavalliseen ympäristöönsä niin pian kuin mahdollista. Aika on riippuvainen oppilaan tarpeista ja voi olla parista kuukaudesta kokonaiseen lukuvuoteen.

Uusi resurssikoulu on Bergavägenillä Åkersbergassa. Oppilaan kotikoulun rehtori tekee hakemuksen resurssikouluun, oppilaan ja huoltajien kanssa käydyn keskustelun jälkeen. Kunnan koulu-ja terveyden toiminnanjohtajat päättävät sen jälkeen voidaanko oppilas ottaa vastaan resurssikouluun vai löytyykö muita parempia vaihtoehtoja oppilaan tukemiseen.

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tiistai 23 kesäkuuta 2020