Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arviointi ja todistukset

Tämän sivun kautta sinä ja lapsesi saatte tietoa oppimistavoitteista, arvioinnista, todistuksesta, kehityskeskustelusta ja henkilökohtaisesta kehittämissuunnitelmasta. Lisäksi saat tietoa todistusten kopioista.

Oppimistavoitteet

Oppimistavoitteiden kautta kuvataan taidot, jotka oppilaan tulee saavuttaa yhdeksänteen luokkaan mennessä. Osa tavoitteista on laaja-alaisia. Esimerkiksi tavoite, jossa jokaisen oppilaan tulee osata puhua ja kirjoittaa ruotsia ”oikealla ja vivahteikkaalla tavalla”. Jokaisella yksittäisellä aineella on myös konkreettisemmat tavoitteet. Oppiaineiden konkreettisemmat tavoitteet tuodaan esiin kurssisuunnitelmassa. Jokaisessa kurssisuunnitelmassa lukee, millaisia tavoitteita tulee saavuttaa saadakseen tietynlaisen todistuksen. Lisätietoa tästä lukee alla.

Arviointi

Opettajan tehtävänä ei ole ainoastaan opettaa, vaan myös arvioida jokaisen oppilaan edistymistä. Oppilaan on tärkeää saada tietoa opettajalta asioista, joissa oppilas on hyvä ja niistä asioista, joissa oppilaalla on parantamisen varaa.

Todistus

Todistuksessa käytetään kansallista kuusiportaista arviointiasteikkoa. Arviointiasteikolla parhain arvosana on A, ja alhaisin arvosana on F. A-E kertovat hyväksytystä suorituksesta ja F on hylätty arvosana. Arvosana kertoo jokaisen oppiaineen ja kurssin taitovaatimuksista, jotka oppilas on saavuttanut.

Kehityskeskustelu ja henkilökohtainen kehittämissuunnitelma

Opettaja pitää vähintään kerran lukukaudessa kehityskeskustelun yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa. Keskustelu käsittelee lapsen edistymistä koulussa. Siinä keskustellaan myös siitä, miten lapsi seuraa opetusta, ja miten hän toimii sosiaalisissa tilanteissa.

Opettaja laatii oppilaalle kirjallisen henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman, mikäli näyttää siltä, että oppilas ei saa todistusta. Suunnitelmassa kerrotaan, miten lapsen tulisi edistyä koulussa. Siinä kuvataan oppilaan tilanteen lisäksi suunnitelma, jonka mukaan oppilaan tulisi edetä. Suunnitelma sisältää myös kuvauksen siitä, mitä koulun, oppilaan ja vanhempien tulisi tehdä auttaakseen oppilaan edistymistä.

Kopiot todistuksesta

Mikäli tarvitset kopiot todistuksista, ota yhteys oman koulun toimistoon.

Vuodesta 2012 lähtien yksityiset koulut ovat olleet velvollisia toimittamaan todistusten kopiot kuntaan, jossa ne käsitellään virallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta saa kopiot todistuksista, vaikka yksityinen koulu muuttaisi paikkaa tai lopettaisi toimintansa. Österåkerin kunta muistuttaa yksityiskouluja lähettämään kopiot todistuksista vuosittain, mutta todistusten lähettämistä ei voida taata.

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tiistai 30 kesäkuuta 2020