Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Äidinkieli ja kansalliset vähemmistökielet

Oppilailla on oikeus saada opetusta omalla äidinkielellään, mikäli äidinkielenä on jokin muu kuin ruotsi. Kansallisilla vähemmistöillä on oikeus omaan kieleen. Kansalliset vähemmistökielet ovat saame, suomi, meänkieli, romani chip ja jiddisch.

Äidinkielen opetus

Oppilailla on oikeus oman äidinkielen opetukseen koulussa, mikäli äidinkieli on eri kuin ruotsi. Opetusta tarjotaan ensimmäiseltä luokalta lähtien ja opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden omaa äidinkieltä. Oppilas opiskelee äidinkieltä tavallisen opiskeluajan ulkopuolella.

Oppilas voi saada äidinkielenopetusta jos:

  • toinen tai molemmat huoltajista puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin ruotsia
  • oppilaalla on pohjatiedot kielestä
  • oppilas käyttää kieltä kotona päivittäin
  • vähintään viisi oppilasta kunnasta haluaa päästä opetukseen
  • käytettävissä on sopiva opettaja

Adoptiolapsella on erityisoikeus äidinkielen opetukseen, kielen ei tarvitse olla päivittäin kotona käytettävä kieli. Kaikilla oppilailla on kuitenkin oltava pohjatiedot saadakseen oikeuden äidinkielen opetukseen. Tämä ei koske kansallisia vähemmistökieliä.

Kansalliset vähemmistökielet

Oppilaalla on oikeus äidinkielen opetukseen, mikäli hän kuuluu jonkin vähemmistökielen piiriin: saame, suomi, meänkieli, romani chib tai jiddisch.

Kansallisilla vähemmistökielillä on erityisoikeudet äidinkielen opetukseen. Kielen ei tarvitse olla kotikieli ja riittää, että koulussa on yksi oppilas. Kieltä voi opiskella jo esikoululuokalla ja oppilaalla ei tarvitse olla perustaitoja.

Opinto-ohjaus äidinkielellä

Jos oppilas on tullut äskettäin Ruotsiin ja ei osaa ruotsia riittävän hyvin voidakseen seurata opetusta ruotsiksi eri kouluaineissa, voi oppilas saada opinto-ohjausta äidinkielellään. Oppilas voi saada opinto-ohjausta myös toisella kielellä kuin äidinkielellään, mikäli oppilas on ennen Ruotsiin tuloa saanut opetusta jollakin muulla kielellä. Voit saada lisätietoa kouluasetuksesta.

Jokaisen koulun rehtori on vastuussa siitä, että oppilaat saavat tukea jota he tarvitsevat ja johon heillä on oikeus.

Hakemus äidinkielen opetukseen peruskoulussa

Huoltajien tulee lähettää hakemus äidinkielen opetukseen. Haku tehdään e-lomakkeen kautta ("E-tjänster och blanketter"). Hakemusta ei tarvitse uudistaa uutta lukuvuotta varten.

Hakemus ja irtisanominen lähetetään oppilaan kouluun.

Hakemus äidinkielenopetukseen.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Äidinkielenopetuksen irtisanominen.linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tiistai 30 kesäkuuta 2020