Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Erityistarpeet

Kaikilla lapsilla on oikeus kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Esikoulun tehtävänä on kiinnittää huomiota ja auttaa lasta, joka tarvitsee kehityksen tueksi fyysisistä tai psyykkistä erityistukea.

Esikoulutoiminta tulee soveltua kaikille lapsille. Esikoulun johtajan vastuulla on taata kaikille lapsille tarvittava tuki.  

Lasten ongelmia ei tule nähdä vain näiden ongelmina, vaan toiminta on aina sopeutettava lasten tarpeisiin. Joidenkin lasten osalta vaaditaan erityispanostuksia. Esikoulut voivat tällöin hakea avustusta kulttuuri- ja koulutushallinnolta. Tällöin huoltajia tulee myös informoida.

Kieliesikoulu

Österåkerin kunnassa on esikoululuokka kahdeksalle lapselle, joilla on suuria puhe- ja kielivaikeuksia. Lisäksi esikoulun henkilökuntaan kuuluu logopedi, jonka tehtävänä on tukea lapsen kielen kehitystä. Haku kieliesikouluun tapahtuu yhteistyössä huoltajien ja esikoulun esimiehen kanssa.

Lue enemmän esikoulu Pessselistä ruotsiksi.

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Cecilia Marelius
Senast uppdaterad:
tiistai 23 kesäkuuta 2020