Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Esikoulu

Österåker tarjoaa laajan valikoiman lastenhoitoa, joka tuotetaan joko kunnallisesti tai yksityisesti. Näiltä sivuilta löydät tietoa kunnan esikouluista, perhepäivähoidosta sekä avoimesta esikoulusta. Voit myös etsiä lastenhoitopaikkoja suoraan nettisivuiltamme.

Esikoulu

Esikoulu on tarkoitettu 1-6 vuotiaille lapsille. Sen tulee taata turvallinen, opetuksellinen ja mukava ympäristö kaikille lapsille. Tavoitteena on, että lapset oppivat yhdessä leikin ja tutkimisen kautta. Toiminnassa otetaan huomioon kokonaiskuva lapsesta ja hänen tarpeistaan. Opetus tapahtuu esikoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Österåkerissa on sekä kunnallisia että yksityisiä esikouluja, jotka ovat avoinna 6.30-18.30. Toimintaa ohjaa yksikön esimies ja johtajana toimii esikoulun esimies. Kunta on vastuussa siitä että lapset saavat tarjouksen esikoulupaikasta.
Kun teet valintasi niin sinun täytyy valinta vähintään yksi kunnallinen vaihtoehto jotta neljän kuukauden takuu voi olla voimassa.

Esikoulua suomeksi

Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tarjoamme esikoulutoimintaa suomeksi Bergan avoimessa esikoulussa ja Luffarbackenin esikoulussa. Teidän ei tarvitse osata suomea, sillä pelkkä kiinnostus riittää.

Perhepäiväkoti

Perhepäiväkoti on vaihtoehto esikoululle. Perhepäiväkodeissa annetaan pedagogista huolenpitoa 1–6-vuotiaille lapsille. Siellä tarjotaan myös pedagogista toimintaa, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista. Perhepäiväkodit ovat avoinna 10 tuntia päivässä, tavallisesti klo 7.00—17.00. Ryhmät koostuvat kuudesta tai seitsemästä lapsesta.

Perhepäiväkodit tekevät myös yhteistyötä keskenään voidakseen järjestää monipuolista toimintaa suuremmissa ryhmissä.

Kaikki Österåkerissa sijaitsevat perhepäiväkodit ovat yksityisiä. Opetussuunnitelma on luonteeltaan enemmän toimintaa ohjaava kuin pakottava.

Avoin esikoulu

Avoin esikoulu on tarkoitettu 0-6 vuotiaille lapsille, jotka osallistuvat toimintaan vanhemman kanssa. Osallistuminen on maksutonta eikä siihen vaadita etukäteisilmoittautumista.

Avoin esikoulu tarjoaa pedagogista toimintaa yhdessä muiden lasten ja mukana olevan aikuisen parissa. Lapsi voi osallistua mukana olevan aikuisen kanssa lauluhetkiin, askarteluun ja leikkiin. Avoin esikoulu on täydentävää kodin toimintaa ja vastaa lapsen ja aikuisen yhteisöllisyyden tarpeisiin. Avoin esikoulu toimii tapaamispaikkana ja mahdollistaa tutustumisen aikuisten välillä.

Avoimessa esikoulussa on mahdollista keskustella lapsen kehityksestä. Se tarjoaa myös neuvoa ja ohjausta yhteiskunnan perheelle tarjoamista palveluista. Avoimen esikoulun työntekijät ovat pedagogeja ja heillä on vaitiolovelvollisuus.

Ljusterön avoin esikoulu
Bergan avoin esikoulu

Lastenhoitoa epäsäännöllisinä työaikoina

Österåker kunnassa on pian saatavilla lastenhoitoa epäsäännöllisinä työaikoina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnan työntekijä tulee lapsen kotiin tarjoamaan lastenhoitoa. Tämä palvelu on saatavilla niinä aikoina, jolloin esikoulu tai vapaa-ajankeskus ovat suljettu. Edellytyksenä on, että sinä huoltajana et voi järjestää lastenhoitoa itse perheen tai muiden sukulaisten avulla.

Saadaksesi lastenhoitoa epäsäännöllisinä työaikoina täytyy molemmat huoltajat tai joku muu avoliitossa

• olla jatkuvassa lastenhoidon tarpeessa vähintään 20 tuntia kuukaudessa

• vahvistaa hoidon tarve työtodistuksella ja työaikalistalla

Tämä palvelu koskee lapsia, jotka täyttävät 1 vuotta ja siihen asti kunnes lapsi täyttää 13 vuotta kevätlukukauden aikana. Palvelu myönnetään enintään 42 tuntia kuukaudessa. Hinta maksimiveloitussääntöjen mukaan.

Vakuutukset

Österåkers kunnalla on tapaturmavakuutus lapsille ja opiskelijoille esikoulussa, peruskoulussa, lukiossa ja kunnallisessa aikuiskoulutuksessa. Vakuutus on perusturvavakuutus, joka koskee vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksien kautta, mutta eivät ole sairaudesta johtuvia.

Ruotsiksi -på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Cecilia Marelius
Senast uppdaterad:
tiistai 15 joulukuuta 2020