Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Erityiskoulu ja erityislukio

Erityiskoulu ja lukio erityistä tukea tarvitseville oppilaille ovat tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka eivät kykene saavuttamaan taitovaatimuksia tavallisessa peruskoulussa tai lukiossa.

Erityiskoulu

Erityiskoulu on oma koulumuoto, jossa oppilaat opiskelevat aineita tai aihekokonaisuuksia erillisen kurssisuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on antaa opetusta lapsille, jotka eivät kykene saavuttamaan peruskoulun taitovaatimuksia kehityshäiriöstä johtuen. Peruskoulussa on myös harjaantumiskoulu (träningsskola) oppilaille, jotka eivät kykene opiskelemaan lainkaan tai vain osan tavallisista aineista. Tämän vuoksi oppilaat opiskelevat laajennettuja aihekokonaisuuksia tavallisten aineiden sijaan. Kunta päättää lapsen sijoittamisesta erityiskouluun. Päätös tehdään psykologisen-, lääketieteellisen-, pedagogisen- ja sosiaalisen arvion mukaan.

Österåkerissa on Sjökarbyskolan, jossa annetaan erityisopetusta vuosiluokille 1-6. Lisäksi Skolskiftesskola tarjoaa erityisopetusta vuosiluokille 7-9. Skolskiftesskola on myös harjaantumiskoulu vuosiluokille 1-9. Erityiskoulussa ei ole esikoululuokkia.

Lukio erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Erityistä tukea antava lukio on nelivuotinen ja vapaaehtoinen nuorille, joilla on kehityshäiriö. On olemassa yhdeksän ammatillisesti suuntautunutta kansallista ohjelmaa. Lisäksi valittavana on yksilöllisiä ohjelmia oppilaille, jotka tarvitsevat omien edellytysten mukaista opetusta.

Österåkerin kunnassa ei ole erityistä tukea tarvitseville oppilaille suunnattua opetusta. Näin ollen oppilaan tulee hakea johonkin lähikunnassa sijaitsevaan lukioon. Haku tehdään Tukholman läänin lukiohaun kautta (Gymnasieantagningen i Stockholms län).

Vakuutukset

Österåkerin kunta on sopinut esikoulun, peruskoulun, lukion, kunnallisen aikuiskoulutuksen oppilaiden tapaturmavakuutuksen. Vakuutus on perusvakuutus joka koskee onnettomuuden aiheuttamia vammoja, mutta ei sairauksia. Linkki sivuun vakuutuksia löydät otsikosta Lisätietoja: Mer information: Försäkringar ruotsalaiselta sivulta.

Oppilasterveys

Koululain mukaan kaikilla oppilailla on oltava mahdollisuus saada yhteys oppilasterveydenhuoltoon, jonka täytyy olla ennalta ehkäisevää, terveyttä edistävää ja tukea oppilaan kehitystä kohti koulutuksen tavoitteita. Kaikissa kouluissa on rehtorin johtama terveystiimi, joka koostuu kouluhoitajasta ja tarvittaessa koululääkäristä, kuraattorista, psykologista ja erityispedagogeista. Koulun henkilökunta on vastuullinen osallistumaan oppilaiden terveystyöhön

Lue lisää oppilasterveydestä täältä

Ruotsiksi-på svenska

Redaktör:
Lea Vaattovaara

Sakkunnig:
Lea Vaattovaara
Senast uppdaterad:
tiistai 30 kesäkuuta 2020