Kommunens arbete

Österåkers kommun följer det säkerhetspolitiska läget i omvärlden noga. Samverkan mellan myndigheter sker kontinuerligt.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att möta ukrainska krigsflyktingar som bor i Österåker för att guida rätt i samhället och underlätta på arbetsmarknaden.

Kommunen inrättade tidigt en styrgrupp som leds av kommundirektören. Styrgruppen följer utvecklingen i omvärlden noga, samverkar på regional nivå och leder kommunens beredskapsarbete. Styrgruppen följer det regionala beredskapsarbetet och har avslutat det aktiverade läget eftersom det avslutats på regional nivå. Det finns en beredskap att snabbt starta upp igen om behov uppstår.

Läs en intervju med kommundirektör Staffan Erlandsson om kommunens arbete med att ta emot ukrainska krigsflyktingar

Samverkan med ansvariga aktörer

Österåkers kommun ingår och medverkar i Samverkan Stockholmsregionen, SSR. I det regionala samarbetet ingår 37 aktörer i länet, såsom samtliga kommuner, Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholms län, samtliga brandförsvarsförbund, Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen, SOS Alarm samt Trafikverket.

För att effektivt arbeta med den situation som Rysslands invasion av Ukraina innebär tillämpas de rutiner som använts under pandemin och därför är väl inarbetade, samt följer kommunens plan för hantering av samhällsstörningar och kriser.

Kommunens fokus följer de regionala inriktningarna och rekommendationerna. Fokus ligger på att stärka kommunens it-säkerhet, beredskap, kommunikation och förbereda kommunens mottagande av krigsflyktingar från Ukraina.

Länsstyrelsens, Migrationsverkets, Polismyndighetens och Försvarsmaktens inriktningar och rekommendationer ligger till grund för länets kommuner och de lokala åtgärderna i respektive kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: