Frågor och svar

Man pekar på en läsplatta

Här hittar du vanliga frågor och svar.

Huvudansvaret för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ligger hos Migrationsverket. Österåkers kommun har, tillsammans med övriga kommuner i Sverige, blivit ombedda att snabbt ordna tillfälliga evakueringsboenden dit Migrationsverket kan hänvisa krigsflyktingar från Ukraina. Detta eftersom Migrationsverket inte hade egna evakueringsboenden som täckte behovet av boenden när krigsflyktingar från Ukraina kom till Sverige.

Österåkers kommun tar emot ukrainska krigsflyktingar i tillfälliga boendelösningar tills dess att Migrationsverket registrerat dem och funnit en mer långsiktig boendelösning. Kommunen har en tät kontakt med flyktingarna för att hjälpa dem rätt i det svenska samhället.

Kommunen samverkar regelbundet och aktivt med ansvariga myndigheter, övriga kommuner i länet och andra aktörer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Läs mer om kommunens arbete

Migrationsverket har placerat drygt 80 ukrainska krigsflyktingar i tillfälliga boendelösningar som Österåkers kommun har ordnat. Dessa väntar på besked från Migrationsverket om en mer permanent boendelösning.

Många krigsflyktingar från Ukraina har ordnat egna boenden runtom i landet och exakt hur många som ordnat egna boenden i Österåker är inte känt.

Du som har kontakt med ukrainska krigsflyktingar får gärna uppmana dem att registrera sig hos Migrationsverket. Det ger samhället bättre förutsättningar att ge stöd. Migrationsverket har skapat en e-tjänst för snabbanmälan för att söka uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det är också hos Migrationsverket de kan söka ekonomiskt stöd.

Migrationsverkets webbansökan om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets information om vad som gäller för den som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sprid också gärna information om att kommunen har samlat information riktad till ukrainska krigsflyktingar om bland annat att ansöka om skola, vad som gäller för husdjur från Ukraina, öppettider för utlämning av kläder och andra förnödenheter med mera.

Informationen finns samlad på österåker.se/ukrainska

Krigsflyktingarna från Ukraina erbjuds uppehållstillstånd i alla länder inom EU enligt massflyktsdirektivet.

Migrationsverkets information om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om ekonomisk ersättning från Migrationsverket och kan då som mest få 71 kronor om dagen.

Eftersom den ekonomiska ersättningen för de ukrainska krigsflyktingarna är så låg startade Österåkers kommun en insamling av kläder, hygienartiklar och andra förnödenheter. Ukrainska krigsflyktingar kan kostnadsfritt hämta det de behöver. Insamlingen sker i samarbete med nätverket Tillsammans Åkersberga.

Migrationsverkets information om ekonomisk ersättning enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I dagsläget finns tre högtalare för utomhusvarningssystemet som kallas för Hesa Fredrik och de är placerade i Åkersberga.

Österåkers kommun ska under 2022, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kartlägga och utreda behov och eventuellt nya platser.

Läs kommunens nyhet om utvecklingsarbetet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för alla skyddsrum i Sverige. På deras webbplats finns en karta över alla skyddsrum, svar på vanliga frågor, information till fastighetsägare och mycker mer.

MSB:s information om skyddsrum på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåkers kommun har strikta riktlinjer för flaggning. Vår flaggning har ett viktigt symbolvärde och ska representera alla kommuninvånare. Vi följer regeringens, riksdagens och Länsstyrelsens rekommendationer för allmän flaggning. Vi flaggar endast andra nationer vid krig och konflikter om det rekommenderas eller om politiskt beslut fattas om detta i kommunen.

Vi har därför valt att symbolisera vårt stöd för Ukraina och dess befolkning genom att låta solen i rondellen vid väg 276 och Rallarvägen i Åkersberga lysa i gult och blått.

Publicerad:
Senast uppdaterad: