SFI-undervisning på gång för ukrainska krigsflyktingar

Två kvinnor sitter vid em bänk i ett klassrum. I bakgrunden anas fler vuxna vid bänkar och en lärare som står upp. Den ena kvinnan ler och tittar ner mot bänken som om att hon läser något ihop med den andra kvinnan.

Den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i Österåker vill att de ukrainska krigsflyktingar som bor i kommunen skyndsamt ska få undervisning i svenska för invandrare, SFI.

– Kunskaper i svenska ökar möjligheterna till anställning. Det är också en nyckel till integration. Därför är detta viktigt, säger Lisa Tingström (M), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Det är drygt ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. EU:s massflyktsdirektiv gjorde det möjligt för Österåker att snabbt ta emot ukrainska krigsflyktingar. Däremot innebär direktivet vissa begräsningar, bland annat har de ukrainska krigsflyktingarna inte rätt till undervisning i svenska för invandrare. SFI.

I dagsläget bor drygt 400 ukrainska krigsflyktingar i Österåker. Många av dem har börjat arbeta och deras barn går i skolan, men deras språkkunskaper är relativt begränsade. Idag erbjuds viss undervisning dagtid. Genom att arrangera SFI-undervisning kvällstid kan en kvalitetssäkrad undervisning med en fastställd läroplan erbjudas.

En snabbutredning ska nu göras för att tillskapa SFI-utbildning skyndsamt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: