Tack för engagemang för krigsflyktingar från Ukraina – vill du också hjälpa till?

Två tecknade händer håller tag i varandra. Ett gult och ett blått målat streck i bakgrunden.

Illustration: Linnea Blixt

Österåker har idag flera hundra krigsflyktingar från Ukraina som bor i egna boenden i Österåker. Ni är många som hjälper till att stötta och välkomna. Tack!

Som kommun anordnar vi informationsmöten och arbetsmarknadsträffar för att stötta och underlätta i att hitta arbete och snabbt komma in i det svenska samhället. Den här gruppen krigsflyktingar, som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, har endast rätt till en väldigt låg ekonomisk ersättning från Migrationsverket.

Kommunala verksamheter som öppna förskolan, förskolan, grundskolan, gymnasiet, musikskolan och fritidsgårdarna tar emot barn och ungdomar från familjerna och arbetar för att skapa en så trygg och meningsfull vardag som möjligt.

Men det är många Österåkersbor som bidrar till att skapa gemenskap, glädje och samhörighet. Ett stort och varmt tack till alla föreningar, organisationer och privatpersoner som bidrar på olika sätt.

Idrottsföreningar som Alhaj Taekwondoklubb, IFK Österåker FK, IFK Österåker BTK, Roslagens IF, Skärgårdens rodel- och kälkklubb, Skärgårdstads IF och Åkersberga TK anordnar en mängd olika idrotts- och fritidsaktiviteter för ukrainska krigsflyktingar. Tillsammans Åkersberga och Svenska kyrkan i Österåker ser till att ukrainska krigsflyktingar får tillgång till kläder, hygienartiklar och andra förnödenheter som behövs. Popskolan och Livats artistskola har erbjudit gratis sånglektioner och anordnat välgörenhetskonsert för Ukraina. Playfriend for refugeekids Stockholm ordnar lekträffar och utflykter för barnfamiljer.

Alla initiativ och insatser är väderfulla och viktiga. Uppslutningen som finns i Österåker är verkligen en styrka.

Vill du också hjälpa till?

Se vad som efterfrågas just nu på österåker.se/hjälpatill.

Publicerad:
Senast uppdaterad: