Österåker tar emot de första ukrainska krigsflyktingarna från Migrationsverket

Tre personer snickrar ihop en säng

Tre medarbetare från Österåkers kommun snickrar ihop en säng i ett av kommunens boenden för ukrainska krigsflyktingar.

Flera familjer i Österåker har på ett fantastiskt generöst sätt stöttat och hjälpt befolkningen i Ukraina, bland annat genom att ta emot krigsflyktingar i sina hem. Till kommunen har den första bussen anlänt från Migrationsverket, till ett så kallat evakueringsboende där de får bo de första dagarna.

– Det är med stor stolthet jag kan konstatera att vår kommun snabbt och effektivt ordnat värdiga evakueringsboenden för de ukrainska krigsflyktingar som kommit till vår kommun. Det är den här typen av aktioner som vi som kommun kan göra för att hjälpa människor i nöd, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun är redo att ta emot krigsflyktingar från Ukraina. Vi har i nuläget 250 förberedda boendeplatser på konferensanläggningar, hotell och andra boendelösningar. I dagsläget har vi ingen information från Migrationsverket om hur många krigsflyktingar från Ukraina som kommer att komma till Österåker eller hur länge de kommer att stanna. Vi har en beredskap för att möta behov som kan uppstå.

Kommunen följer utvecklingen i omvärlden noga och bevakar flyktingströmmarna till Sverige och de behov som kan uppstå. I dagsläget har kommunens verksamheter inte behov av hjälp med exempelvis mat eller kläder men våra behov av hjälp från kommuninvånare kan komma ändras med kort varsel. I så fall informerar vi om det på österåker.se och i sociala medier.

Österåkers kommuns samlade information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ser du på österåker.se/ukraina

Se vår film när medarbetare i Österåkers kommun monterar möbler på ett av kommunens boenden för krigsflyktingar från Ukraina

Publicerad:
Senast uppdaterad: