Österåkers kommun väl rustad att möta behoven


Bild

Staffan Erlandsson, kommundirektör i Österåkers kommun

Kommunens krisledningsorganisation är väl etablerad, inte minst efter pandemin. Det gjorde att vi snabbt kunde vara på banan med förberedelserna för de behov av mottagande av krigsflyktingar från Ukraina som kommunen snabbt insåg skulle bli en realitet.

– Vi har sedan dag ett en organisation på plats som klarar att ta hand om och möta det ansvar som nu ligger på oss som kommun och de frågor som dyker upp. Vi ska se till att det här ska bli så bra som det bara är möjligt. För alla som kommer hit och för oss som redan bor, vistas och verkar i Österåker, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

Som kommun är det en del av vårt ansvar att ta emot krigsflyktingar från Ukraina på uppdrag av Migrationsverket. Kommunen planerar också för att kunna möta de behov som kan uppstå i kommunens verksamheter, till exempel platser i förskola och skola, en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar, liksom vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Det handlar också om att möta oro och frågor från invånare med anledning av Rysslands invasion.

– Det är med stor stolthet jag kan konstatera att vår kommun snabbt och effektivt ordnat värdiga evakueringsboenden för de ukrainska krigsflyktingar som kommit till vår kommun. Det är den här typen av aktioner som vi som kommun kan göra för att hjälpa människor i nöd, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

– Ett fint sätt för alla oss i Österåker att hjälpa till är genom att välkomna krigsflyktingarna till grannskapet, till skolan och till våra föreningar, säger Staffan Erlandsson.

Det här är vårt ansvar som kommun

Vi tar emot flyktingar

EU-länderna har tillsammans kommit överens om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär bland annat att krigsflyktingar från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater, däribland Sverige. Det är Migrationsverket som administrerar mottagandet.

Vi ordnar förskola, skola och omsorg

Barn och ungdomar upp till 18 år som söker tillfälligt skydd har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en trygg och meningsfull fritid. Vi har en beredskap för att möta behov av olika former av omsorg. Om barn kommer hit utan vårdnadshavare är det socialtjänsten som ser till att de får boende och rätt stöd.

Vi samverkar och har en beredskap

Vi samverkar med relevanta samhällsaktörer, främst genom Samverkan Stockholmsregionen. Samverkan Stockholmsregionen består av 37 samhällsaktörer, däribland kommunerna, Försvarsmakten, Region Stockholm, Polisen, Migrationsverket och Länsstyrelsen. Vi samverkar också med olika lokala aktörer i civilsamhället.

Publicerad:
Senast uppdaterad: