Österåkers kommun följer det säkerhetspolitiska läget noga

Bilden föreställer en karta över Europa.

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld följer Österåkers kommun, berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga, genomför förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län. Samverkan mellan myndigheter sker kontinuerligt.

Österåkers kommun har dessutom bildat en styrgrupp med anledning av Rysslands invasion av Ukraina för att bevaka det säkerhetspolitiska läget särskilt noga och ha beredskap att agera om behov skulle uppstå.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har skrivit en lägesrapport till förtroendevalda i Österåkers kommun. Ta del av lägesrapporten , 2.3 MB..

På krisinformation.se finns samlad information om det säkerhetspolitiska läget: Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan följa regeringens arbete på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Låg risk för väpnat angrepp för Sverige

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget.

Läs mer på försvarsmakten.se:
Försvarsmakten följer händelseutvecklingen mycket noga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Säkerhetsläget i Östersjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oförändrat säkerhetshot i Sverige

Säkerhetspolisen ser i nuläget ingen förändrad bild av säkerhetshotet i Sverige på kort sikt, men myndigheten följer utvecklingen noga.

Läs mer på säkerhetspolisen.se:
Säkerhetspolisen följer allvarligt omvärldsläge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs om MSB:s arbete för att stärka beredskapen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På msb.se kan du läsa om hur du förbereder dig för en kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ta del av broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prata med barn om oro för krig

Rysslands invasion av Ukraina väcker tankar och känslor hos många av oss. Barn är särskilt utsatta.

På 1177.se finns råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd om hur föräldrar och skolpersonal kan prata med barn om deras oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Även krisinformation.se har tagit fram frågor och svar vid oro hos barn för krig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var källkritisk!

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte dela desinformation.

Innan du delar information, tänk på följande:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.
  • Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om källkritik på flera språk.

Fler länktips till myndigheter

Länsstyrelsen i Stockholms län om krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Migrationsverket om utvecklingen i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Myndigheten för psykologiskt försvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Polisen om lägesföljande av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utrikesdepartementets reseavrådan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: