Österåkers kommuns logotype

Höjd terrorhotnivå i Sverige

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotsnivån i Sverige. Polisen rekommenderar att du ska leva som vanligt, men vara vaksam.

Terrorhotsnivån har ändrats från ett förhöjt hot (3) till ett högt (4) hot på en femgradig skala. Höjningen av terrorhotnivån är långsiktig och beror inte på ett konkret hot eller händelse. Den ska fungera som en signal till berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Bedömningen är att den höjda hotnivån kommer att bestå under en längre tid.

Österåkers kommuns verksamheter är öppna och vi följer utvecklingen noga. Vi arbetar tillsammans med andra aktörer och myndigheter i regionen för att skapa säkerhet och trygghet. Kommunens webbplats österåker.se uppdateras kontinuerligt när ny information finns.

Håll dig uppdaterad

Polisen rekommenderar att vi ska leva som vi har gjort tidigare och göra de saker i vardagen som vi brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Det innebär att vara uppmärksam på saker i din närmiljö som avviker från hur det brukar vara. Du kan tipsa Polisen om avvikelser via telefonnumret 114 14.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter.

Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

Råd vid terrorattentat

Om det sker terrorattentat och annat väpnat våld i din närhet finns det några råd du bör följa.

Råd vid terrorattentat Öppnas i nytt fönster.

Orolig?

Var inte ensam med din oro. Tala med någon du litar på. På Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du stöd vid oro. Lilla Krisinfo har information och stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för barn och unga. 

Samlad information

Vi har samlat information som kan vara bra att känna till om vad du kan göra själv, hur du talar med barn och unga och mycket mer på kommunens webbplats Kris och beredskap.

Mer information

Så bör du agera vid ett terrorattentat, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terrorism - så kan du agera vid ett attentat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetspolisen om höjning av terrorhotnivån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisens åtgärder och rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar från Polisen om den förhöjda terrorhotsnivån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: