Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förtroendevalda och nämnder

En förtroendevald väljs för att representera sina väljare och sitt parti under en mandatperiod. När du röstar i val till Kommunfullmäktige påverkar du vilka förtroendevalda som ska sitta i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer i sin tur vilka förtroendevalda som ska sitta i de olika nämnderna.

Den förtroendevalda företräder sina väljare under den period uppdraget pågår, en så kallad mandatperiod. När du röstar i kommunvalet påverkar du hur mandaten fördelas i Kommunfullmäktige, det vill säga vilka förtroendevalda som får sitta i Kommunfullmäktige. Österåkers kommun har 51 mandat i Kommunfullmäktige. 

Som medborgare har du möjlighet att kontakta dina förtroendevalda i din kommun. Tänk på att din fråga eller ditt ärende blir en allmän handling om den faller under myndighetens eller nämndens verksamhetsområde.

Ditt ärende blir allmän handling

När du kontaktar dina lokala förtroendevalda är det bra att känna till att din fråga eller ditt ärende blir en allmän handling om den faller under nämndens (myndighetens) verksamhetsområde.

Läs mer om allmän handling.

Kontakta nämndernas förvaltningar

Genom nedanstående e-postadresser kan du kontakta Kommunstyrelsens och de andra nämndernas förvaltningar. Mejlet går till registrator eller till nämndsekreteraren, som registrerar ärendet och därefter vidarebefordrar till nämndens ordförande alternativt till berörd förvaltning/tjänstemän beroende på frågans/synpunktens innehåll.

Om du vill komma i kontakt med en särskild person eller funktion i nämnderna, se nästa rubrik om att söka efter och kontakta förtroendevalda.

E-postadresser till nämnderna

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsen@osteraker.se

Byggnadsnämnden

byggnadsnamnden@osteraker.se

Förskole- och grundskolenämnden

fgn@osteraker.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gvn@osteraker.se

Kultur- och fritidsnämnden

kulturochfritidsnamnden@osteraker.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

miljoskydd@osteraker.se

Socialnämnden

socialnamnden@osteraker.se

Tekniska nämnden

tekniskanamnden@osteraker.se

Val- och demokratinämnden

val@osteraker.se

Vård- och omsorgsnämnden

vard-ochomsorgsnamnden@osteraker.se


Sök efter och kontakta förtroendevalda

I förtroendemannaregistret kan du söka efter förtroendevalda i Österåkers kommun, få fram mer information om de förtroendevalda samt se deras kontaktuppgifter. Endast uppgifter som de berörda har samtyckt till publiceras, enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Gå till förtroendemannaregistret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Senast uppdaterad:
torsdag 19 april 2018