Vad du kan göra själv

Man vid köksbord kollar mobilen framför datorn

Stanna hemma om du har symtom på covid-19, undvik nära kontakt med andra människor. Du ska även stanna hemma om någon i ditt hushåll har bekräftad covid-19.

Varje ensklid person har ett stort ansvar att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Vaccin mot covid-19 är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan. Om du har symtom på covid-19 ska du testa dig, även om du är vaccinerad.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Nytt från den 20 januari

Den 20 januari ändrade Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna för att minska frånvaron av personal i många verksamheter. Bland annat kortas tiden för att stanna hemma om någon i hushållet har covid-19 och några grupper undantas helt. Dessutom prioriteras några grupper vid testning av covid-19.

Lämna prov om något av följande stämmer på dig:

  • Du arbetar inom hälso-och sjukvården eller inom äldreomsorg.
  • Du har inte möjlighet att arbeta hemifrån.
  • Du går förskoleklass, grundskolan eller gymnasiet eller i en annan motsvarande skolform.

Läs mer om provtagning på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeta hemifrån om du kan

Från och med den 23 december ska du som kan arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter. Det och flera andra skärpta åtgärder presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten den 21 december. Ytterligare åtgärder är bland annat att alla ska undvika trängsel och bara sittande gäster tillåts på serveringsställen med minst en meter mellan sällskapen.

Ta del av alla skärpta åtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärpta restriktioner från och med den 19 januari

Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler är sänkt till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Ett deltagartak på 500 personer är infört för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor inomhus där vaccinationsbevis används. En möjlighet att använda sektionering är även införd.

Läs mer på Länsstyrelsen Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya åtgärder från och med den 8 december

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att:

  • alla och envar ska hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Läs alla nya rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Testa dig när du kommer hem från utlandet

Från och med den 21 december ska alla som reser in till Sverige testa sig för covid-19. Det gäller alla från förskoleklass och uppåt, oavsett vilket land man rest från.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avrådan från att resa utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat information om vad som gäller vid resor, när du behöver testa dig och när du behöver reseintyg.

Se krisinformation.se om utlandsresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du mår dåligt psykiskt och behöver råd eller hjälp kan du söka vård utan remiss från läkare. Det gäller också om du har ett beroende du vill få hjälp med.

Information på 1177 Vårdguiden om psykiskt stöd och stöd vid beroende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På 1177 Vårdguiden finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Programmet vänder sig till dig som vill lära dig hantera oron på egen hand. Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare över 18 år i Stockholms län via 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger dig verktyg att förstå och hantera din oro. Om du är osäker på om du behöver en vårdkontakt eller kan pröva ett självhjälpsprogram kan du vända dig till 1177 på telefon eller din vårdcentral och få hjälp med bedömningen. Om du känner stark oro och har svårare psykiska besvär bör du ta kontakt med en vårdcentral eller den psykiatriska vården. Vid akuta psykiatriska tillstånd ring 112.

Självhjälpsprogrammet på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I oroliga tider kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar. Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan närstående person, kan du få hjälp av socialtjänsten i Österåkers kommun.

Du kan få råd och stöd för dig och dina barn. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende.

Kontakta socialtjänsten via 08-540 810 00

Mer information om vilken hjälp du kan få, olika typer av våld, länkar till fler stödorganisationer samt information till dig som utövar våld.

Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon har öppet dygnet runt. Hit kan du ringa om du är utsatt för våld i din nära relation. Även anhöriga kan ringa hit och det finns möjlighet till samtal på flera språk.
Telefon: 020-50 50 50

Svenska kyrkan i Österåker erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Samtal och stöd hos Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset har startat upp en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro över utbrottet av coronaviruset som pågår.

Röda korsets stödlinje Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska kan du nå under natten. De har öppet varje dag klockan 21.00-06.00.
Telefonnummer: 08-702 16 80

Äldretelefonen finns för dig som är över 60 år och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa varje vardag klockan 10.00-15.00.
Telefon: 020-22 22 33

Du som är ung och känner dig orolig hittar tips, telefonnummer och länkar på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.

Uppdrag psykisk hälsas information till barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS stödtelefon finns för dig som är under 18 år och behöver prata med någon. Telefon: 116 111

BRIS har en vuxentelefon om barn. Telefon: 0771-50 50 50

Mind har flera stödlinjer som du kan ringa: Självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen.

Minds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har samlat information för dig som känner oro på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens information för dig som känner oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som djurägare är det bra att planera för vem som kan ta hand om ditt djur om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Länsstyrelsen har samlat nyttig information till dig som är djurägare.

Länsstyrelsens tips till djurägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frisk luft och fysisk aktivitet mår de flesta bra av. Du hittar tips på konst och kultur, digitala upplevelser och aktiviteter av såväl det rörligare och lugnare slaget via länken här nedan. Österåker är öppet för dig!

Österåkers tips om aktiviteter i pandemitider

När du är ute i skog och mark – visa hänsyn! Följ allemansrätten och tänk på att inte störa eller förstöra.

Naturvårdsverkets information om allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mycket information kan du själv söka fram på internet och många vanliga frågor besvaras på ansvariga myndigheters webbplatser.

Håll dig uppdaterad på krisinformation.se som samlar myndigheternas information om coronaviruset och covid-19.

Om du inte hittar svar på dina frågor om coronaviruset och covid-19 på myndigheternas webbplatser kan du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Bit inte ihop utan sök vård som vanligt.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Österåkers kommun följer de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: