Pandemilagen och begränsningsförordningen

Boken Sveriges rikes lag

Boken Sveriges rikes lag

Den tillfälliga pandemilagen togs fram för att regeringen ska kunna hantera den stora smittspridning som coronaviruset orsakat. Det har handlat om att kunna begränsa verksamheter där det finns stor risk för smittspridning, samtidigt som man inte begränsar verksamheter som kan bedrivas smittsäkert.

Lagen antogs av riksdagen den 8 januari 2021 och trädde i kraft den 10 januari samma år. Lagen och begränsningsförordningen till och med den 31 januari 2022.

Åtgärder från och med den 1 december

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Från den 1 december ska du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19.

Läs mer på Länsstyrelsens Stockholms webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: