Österåkers övergripande arbete

Österåkers kommun har en styrgrupp för corona och covid-19 som sammanträder regelbundet. Österåkers kommun följer utvecklingen och säkerställer att nationella och regionala rekommendationer efterföljs i kommunens verksamheter.

Österåkers kommun samverkar med Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm, de andra kommunerna i länet och andra aktörer som är delaktiga i länets och landets arbete med anledning av pandemin. Kommunen följer de nationella och regionala rekommendationer och riktlinjer som finns.

Kommunens inriktning är att alla medarbetare som har arbetat på distans stegvis och ansvarsfullt kan återgå till arbetsplatsen.

Anpassningar inom olika verksamhetsområden kan du läsa mer om under respektive rubrik.

Publicerad:
Senast uppdaterad: