Förskola och skola

Barn leker utomhus

Österåkers kommun följer utvecklingen av smittan i regionen och baserat på hur det ser ut beslutar vi om undervisningen i skolorna ska bedrivas som närundervisning eller distansundervisning.

Österåkers gymnasium följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undervisningen på Österåkers gymnasium att bedrivs på plats.

Vid konstaterad smitta bland elever tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt fastställda rutiner.

Läget är ansträngt i kommunens förskolor och grundskolor då många är sjuka eller i hushållskarantän. Var uppmärksam på symtom hos ditt barn. Om ditt barn går i förskoleklass eller grundskolan ska det PCR-testas. Om ditt barn går i förskolan ska det stanna hemma i minst fem dagar. Det är viktigt att ditt barn varit återställt, inklusive feberfritt, i 48 timmar innan det kommer tillbaka till förskolan.

Läs mer om provtagning på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolorna och grundskolorna har tagit lärdom av de erfarenheter av förebyggande arbetet från pandemin. Förskolan och skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte. Medarbetare, barn och föräldrar stannar hemma om de är sjuka. Hämtning och lämning på förskolor och fritidshem sker även fortsättningsvis utomhus. Det kan också handla om att fortsätta påminna om att tvätta händer samt fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring. Ett annat exempel är att fortsätta med viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott och undervisning. Detta motverkar inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret.

Österåkers kommun har beredskap att snabbt kunna ställa om till distansundervisning i de kommunala skolorna om behov uppstår.

Vid konstaterad smitta bland elever i kommunala grundskolor och på Österåkers gymnasium tillämpas Region Stockholms riktlinjer, vilket innebär att skolans rektor informerar vårdnadshavare och elever i aktuell klass enligt fastställda rutiner.

Kommunen går regelbundet ut med information till förskolor och skolor via rektor under terminerna.

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever i grundskolan med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod. Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om provtagning i Region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så länge bör barn/elever stanna hemma

Endast symtom Covid-19

Vid symtom behöver barn/elev stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare ett dygn som ska vara feberfritt och helt utan symtom.
Om symtomen fortsätter i sju dygn kan barnet gå tillbaka även om de har kvar lättare symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Det är då viktigt att barn/elev varit feberfritt och i övrigt friskt de två senaste dygnen.

Detta gäller varje gång symtom uppstår på nytt.

Vid konstaterad Covid-19 (både vid PCR-test och antigen-test)

Stanna då hemma minst 5 dygn efter att du har fått symtom, varav de två sista dygnen ska vara feberfria.

Skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Österåkers förskolor och grundskolor fortsätter därmed med matservering enligt de hygienregler som tillämpas i vanliga fall samt att eleverna håller avstånd till varandra.

Läs mer hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det viktigaste man kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

I Österåkers skolor finns det stöd och råd att få av psykologer och skolkuratorer som arbetar inom elevhälsan. Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete pågår som vanligt och kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbplats.

BRIS har tagit fram bra information om hur man kan prata med barn om coronaviruset.

Ta del av informationen på BRIS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS har också en stödtelefon för barn. Telefon: 116 111.

Har du som vårdnadshavare frågor?

Vårdnadshavare till skolelever kontaktar rektor eller skolsköterska, medan vårdnadshavare till förskolebarn kontaktar rektor eller BVC.

Publicerad:
Senast uppdaterad: