Vaccination mot covid-19 för
12–15-åringar startar i kommunala skolorna

En person ger en annan person en spruta

Efter höstlovet är det möjligt för ungdomar mellan 12 och 15 år som går på en kommunal skola att vaccinera sig på skolan. Varje skola informerar elever och vårdnadshavare om aktuella datum via Unikum.

Österåkers kommun samarbetar med Prosalus som vaccinatör. De har tidigare erfarenhet i kommunen och är den vårdaktör som står för vaccinationen mot covid-19 i Åkersberga centrum.

Ungefär så här går det till

Vaccinationen sker i en lämplig lokal på skolan där det finns gott om utrymme att vänta på sin tur och att vänta de obligatoriska 15 minuterna efter sprutan. Vårdnadshavare som vill att sitt barn ska erbjudas vaccin mot covid-19 i skolan behöver fylla i och lämna in hälsodeklaration och samtyckesblankett till sin mentor inför vaccinationsdatumet. Respektive skola meddelar aktuella datum till vårdnadshavare och elever.

Efter ungefär fem veckor kommer Prosalus tillbaka för att ge dos 2. För gruppen 12–15 år används endast vaccin från Pfizer/Biontechs.

Elever som fyller 12 år efter att dos 1 har givits på skolan hänvisas till att boka tid för vaccination i appen Alltid öppet.

De elever som har påbörjat sin vaccination hos en annan vaccinatör ska slutföra sin vaccination där.

Om du har frågor som rör vaccination i skolan är du välkommen att kontakta skolsköterskan på ditt barns skola.

Publicerad:
Senast uppdaterad: